Teknologisk udvikling – det kan man regne sig frem til


Udviklingen inden for forskellige teknologier følger lovmæssigheder, der kan og bør bruges som grundlag for politiske beslutninger, mener fire fysikere.


At det er svært at spå, især om fremtiden, hører fortiden til. Det mener fire fysikere fra Santa Fe Instituttet i New Mexico. De har kigget på de historiske data for prisen på og produktionen af 62 teknologier siden Anden Verdenskrig og prøvet at finde regelmæssigheder i udviklingen.

Deres analyse, som er blevet publiceret i fagbladet PloS One, viser, at der især er to lovmæssigheder, som holder stik: Den ene er den velkendte Moores lov, opkaldt efter medstifteren af Intel, Gordon Moore, der i 1965 sagde, at prisen på en transistor ville falde eksponentielt med tiden. Det har vist sig at passe nogenlunde, med det resultat, at antallet af transistorer på en computerchip til en given pris har kunnet fordobles cirka hvert andet år.

Men der findes faktisk en lovmæssighed, der er endnu bedre end Moores lov: Wrights lov, opkaldt efter flyingeniøren Theodore Wright, der i 1936 sagde, at prisen på flyvemaskiner ville falde, jo flere der blev produceret.

Sociologisk formuleret sagde Wright sådan set bare, at vi lærer gennem erfaring. Til at starte med bærer vi os måske klodset ad og tager unødvendige omveje i produktionen, men efterhånden som vi gentager arbejdet, vil vi optimere processen og lære at økonomisere med ressourcerne og vores arbejdsindsats. Wrights lov kunne man derfor også kalde loven om den fortsatte automatisering.

Umiddelbart kan det lyde, som om Moores og Wrights love er ens: Moores lov taler om en eksponentielt faldende transistorpris og Wrights lov om en faldende (men produktions afhængig) pris på flyvemaskiner. Oversat til matematiske formler betyder det, at de to love kun er ens, hvis man forudsætter, at produktionen af en teknologi vokser eksponentielt. Og det er slet ikke givet. Hvorfor skulle produktionen af en teknologi vokse eksponentielt i betragtning af alle mulige kapacitets- og råstofbegrænsninger og af det faktum, at der ikke findes et uendeligt antal af købere?

Hvis man begrænser sig til opstartsfasen for en ny teknologi eller til udvalgte tidsrum – i dette tilfælde til perioder på mellem 10 og 39 år – er dette, hvad fysikerne fra Santa Fe har fundet: Alle de teknologier, som de har kunnet finde tilpas ordentlige produktionsdata på, lige fra flyvemaskiner over laserdioder til akrylfibre, følger en eksponentiel produktionskurve – en kurve, som man før har troet kun gjaldt for computeren.

Bill Gates sagde engang: ‘Eksponentiel forbedring er sjældent – vi er alle blevet forkælede og dybt forvirrede af it-modellen.’ Men analysen viser altså, at informationsteknologi ikke er undtagelsen. Den er reglen. Om det er gasledninger, geotermisk energi, solceller, magnesium, polyester, gummi, tv-apparater, vindenergi eller ølproduktion: Alle områder følger Moores og Wrights love, dog som regel med en lidt langsommere fordoblingstid end for computeren.

Læs hele artiklen med kommentarer på ing.dk


0 comments: