Eventyr spreder sig ti gange langsommere end gener

Stamtavlen for eventyret Mor Hulda viser, at folkeeventyr spredes ligesom gener, bare ikke lige så let. Konklusionen må være, at vi har nemmere ved at acceptere fælles børn end fælles historier.


Den statistiske analyse af menneskets gener har i løbet af de seneste årtier ført til mange interessante opdagelser.

Man har f.eks. fundet ud af, at vores gener kun adskiller sig fra chimpansernes med mellem en og fire procent, alt efter hvordan man tæller. Den gennemsnitlige genetiske forskel mellem to tilfældige mennesker på kloden er cirka 0,1 til 0,4 procent, igen alt efter hvordan man tæller.

På trods af 5-7 millioner års seksuel adskillelse er den genetiske forskel mellem os og chimpanserne altså kun ti gange større end mellem to tilfældige mennesker. Og endnu nyere forskning viser, at denne sidste forskel kun er cirka ti gange større end den genetiske forskel mellem to tilfældige danskere.

Da vi som regel kan kende forskel på chimpanser og mennesker, og også på hinanden, tilsiger tallene en klar lektion: Gener er ikke alt i denne her verden. Der findes mange andre ting, som også er vigtige i evolutionen.

Geografien, klimaet, parasitter, teknologien, sproget, samfundsstrukturen og sociale normer spiller alle vigtige roller for menneskers faktiske udvikling.

Traditionelt har de positive videnskaber klumpet alle disse ting sammen under kategorien 'kultur' og tildelt dem en birolle i forhold til hovedrolleindehaveren 'natur', underforstået biologien. Men i virkeligheden er de to ting slet ikke så adskilte endda.

Og hvis man endelig vil tælle op, så viser det sig nu, at kulturen kan danne så store barrierer mellem folk, at den har en meget større indflydelse på vores udvikling end genernes naturlige udvælgelse.

Ved at analysere 700 forskellige versioner af folkeeventyret Mor Hulda har tre biologer fra Australien og New Zealand vist, hvordan et af de mest stabile kulturelle 'memer', nemlig eventyr, har spredt sig og udviklet sig på tværs af 31 europæiske lande i løbet af de sidste mange hundrede år.

Det viser sig som forventet, at ligheden mellem din og min version af eventyret ikke kun afhænger af, hvor langt vi bor fra hinanden, men også, hvor forskellige vores sprog og etniske tilhørsforhold er.

Hvad der er mere overraskende er, at disse sproglige og etniske barrierer er større end barriererne for vores genetiske udveksling. Groft sagt betyder det, at vi hellere vil dele vores seng end vores fortællinger.

Læs hele artiklen med kommentarer på ing.dk

0 comments: