Turing forvandlede computeren fra menneske til maskine

Turingmaskinen var en opskrift på den moderne computer - og samtidig rejste den spørgsmål om grænserne for formel tænkning.

Læs hele artiklen med kommentarer på ing.dk

Den engelske matematiker Alan Turing, der i morgen ville være fyldt 100 år, udviklede i 1936 det teoretiske grundlag for den moderne computer.

I Alan Turings samtid blev ordet 'computer' stadig forstået som værende et menneske, der arbejdede med at beregne. Det var derfor en meget kontroversiel idé at betragte mentale processer som noget, der kunne splittes op i simple mekanisérbare operationer.

En såkaldt Turingmaskine er en abstrakt repræsentation af en regnemaskine. Selvom Turing ikke rent fysisk byggede den første 'moderne' computer, kan man med god ret sige, at Alan Turing på et teoretisk plan opfandt den første generelle og programmerbare digitale computer.

Den består af et læse- og skrivehoved, som kan aflæse tal på en tynd og meget, meget lang papirstrimmel, der kan skubbes frem og tilbage. Strimlen er inddelt i felter, hvorpå der står enten 0 eller 1.


læs videre på ing.dk

0 comments: