Kan vi blive 200 år gamle?

Alderdomsforskningen har gjort store fremskridt med at forstå, hvordan vi ældes og dør, og hvis man tror på demograferne, vil flertallet af danske børn, der fødes i dag, blive mere end 100 år gamle. Men hvor går grænsen - og ønsker vi at nå den? 

Alting ender, undtagen døden. Men selvom døden ikke kan undgås, forsøger vi at skubbe den så langt ud i fremtiden som muligt. Indtil videre med stor succes. Det tog os i Danmark mindre end 200 år at fordoble vores middel-levetid, og hvis man skal tro fremskrivninger fra Dansk Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet, vil 50 procent af de børn, der er født i Danmark efter 2002, blive over 100 år gamle.

Vi antager ofte, at de sociale og økonomiske konsekvenser af en aldrende befolkning vil være byrdefulde. Allerede i dag er de over 85-årige den hurtigst voksende befolkningsgruppe, og hvis det var rigtigt, at moderne medicin og teknologi blot holdt os fast i kroniske sygdomme og handicap, ville det vitterligt have negative sociale og personlige konsekvenser. Men meget tyder på, at vi ikke bliver mere syge af at blive ældre. Det er nemlig ikke døden, vi har lært at udskyde; det er alderdommen.

For 50 år siden mistede vores celler typisk pusten omkring datidens pensionsalder, men nu starter de degenererende processer først for alvor 10-20 år senere. Og hvis det er rigtigt, at vi bare har lært at udskyde aldringen, kunne det så tænkes, at vi om 300 år først behøver at gå på pension, når vi er blevet 150?

læs videre med kommentarer på ing.dk

0 comments: