Nyt fra savannen: Derfor samarbejder vi


Mennesket er en af de få arter, der samarbejder på tværs af familiebånd. Det er svært at forklare teoretisk, men en undersøgelse fra Tanzania viser, at venskaber er afgørende for, at samarbejde kan opstå i evolutionen.


Hadzaer er indbegrebet af tilbagelænet coolness. De dyrker ingen afgrøder, har ingen dyr, lever uden for lands lov og ret, bruger ingen ure, ingen kalendere, ingen penge, har ikke noget hjem eller køleskab og hænger kun ud med dem, de gider hænge ud med. En hadza er en nomade, og hans folk kaldes hadzabe - det eneste tilbageværende jæger-samler-samfund i Afrika, der siden stenalderen har levet af det, de kunne finde på den halvtørre savanne blandt baobab- og akacietræerne i det nordlige Tanzania.

For social- og adfærdsforskere er hadza en perfekt modelbefolkning til at undersøge strukturen af tidligere tiders samarbejdsformer og til at finde ud af, hvorvidt vores egen sociale adfærd og vores egne normer - for eksempel i forhold til venner, kolleger og familie - er genetisk forankret og derfor allerede var til stede mange tusinde år før landbrug, industrialisering og digitalisering tvang os til at ændre livsstil og samfundsorden.

I en ny undersøgelse offentliggjort i fagbladet Nature viser Coren L. Apicella, Frank Marlowe, James Fowler og Nicholas Christakis fra Harvard University, at hadzabe-folkets sociale bånd og dynamikken i deres samarbejde i høj grad ligner moderne varianter af samme. Ligesom os foretrækker en hadza at samarbejde med mennesker, der ligner ham eller hende selv, enten seksuelt, aldersmæssigt eller genetisk. Og på samme måde som os vælger en hadza sine venskaber blandt fremmede ud fra geografiske og sociale markører, der så godt som muligt sikrer, at begge parter kan nyde godt af forbindelsen.

Socialt samarbejde
Det teoretisk mest interessante (og nye) aspekt i undersøgelsen er dens evne til at vise, hvordan dynamikken i sociale strukturer kan bidrage til samarbejde. Dette problem har længe været - og er stadig - et af den evolutionære teoris store stridspunkter: Hvordan kan man forklare kooperation i en population af individer, der hver for sig kæmper for at overleve?

læs videre på ing.dk

0 comments: