Mars og Venus: hvor stor er afstanden mellem kønnene?

Jeg har skrevet en artikel om, hvordan man bedst måler de psykologiske afstande mellem kønnene, som viser, at de gamle målemetoder havde tendens til at sløre kønsforskellene, som i virkeligheden er ret store (hvis man altså bruger den rette metrik).

Reaktionerne på ingeniøren debatsider har været meget specielle. En hær af sure mørkemænd har kaldt forskningen for "voodoo", "gamilatias", "voldtægt", "new age", "ynkeligt", "bovlamt", osv. dog uden at kvalificere kritikken på nogen måde. Jeg ved ikke rigtig hvad der står bag disse dumme og arrogante udfald, om det bare er trolls, der laver ballade, eller om det er et udtryk for en ægte harme. Jeg ved kun at de alle sammen er mænd, en observation som jeg allerede gjorde mig for ti år siden, da der skete det samme, efter at jeg havde offentliggjort en artikel om den biologiske forskning i kønsforskelle til Information ("Hårdt at være handyr").

I et kapitel til bogen "Hvordan Mand", forsøgte jeg at forstå paradokset. Jeg skrev:
"Da jeg for eksempel på et tidspunkt skrev en artikel om emnet på videnskabssiderne i et dagblad (dvs. om nye resultater inden for den sociobiologiske forskning, hvor artiklen fik titlen Hårdt at være handyr) fik jeg flere forargede læserbreve. Jeg blev straks sat i bås med de forskere jeg skrev om, som om jeg var deres bestilte lakaj. Det for mig overraskende i den sammenhæng var egentlig ikke de kedsommelige beskyldninger om, at jeg var reduktionist, socialdarwinist og alt muligt andet, men at læserbrevene var skrevet udelukkende af mænd.
Og her kommer jeg så til et virkelig mærkeligt problem, synes jeg: Hvorfor er så mange af de fremtrædende forskere inden for dette forskningsfelt, åltså den evolutionære psykologi og miljøantropologien, kvinder, og hvorfor er dette felt et af de mindst mandsdominerede områder overhovedet, mens de fleste kritikere er mænd? Og på det mere personlige plan: Hvorfor kom alle ros for mine spage journalistiske forsøg med emnet fra kvinder (og en enkel bøsse), mens der ikke kom en eneste fra det maskuline heteroseksuelle lag?
Mine personlige forsøg på at forstå dette paradoks peger i retning af, at de kvinder, som forsker i de biologiske aspekter af den menneskelige adfærd er de ægte emanciperede kvinder. Det er kvinder, som ser bort fra domme og fordomme, og som vil forske i områder, der virkelig interesserer dem. Mændenes forbehold er, tror jeg, en generel usikkerhed over for emnet, fordi det så nemt kan misforstås som et forsøg på at beholde overmagten."
Jeg ved ikke om analysen stadig holder, men noget mærkeligt er da på færde, når almindelige rationelt tænkende mænd flipper sådan ud.

Her de første par afsnit af den nye artikel. Klik videre forneden for at læse resten (og debatten!) på Ingeniørens hjemmeside.


Forskere kaster benzin på kønsdebatten: Der er længere fra Mars til Venus, end vi troede


En ny statistisk analyse af gamle data afslører, at det, som akademikere troede var små psykologiske variationer mellem mænd og kvinder, i virkeligheden er en kæmpe kløft af forskelle. En ny kønsdebat kan hermed skydes i gang.


I et nyt paper i fagbladet PLoS One udfordrer en forskergruppe den i feministiske kredse fashionable antagelse, at de psykologiske forskelle mellem mænd og kvinder er minimale, og at vi derfor som udgangspunkt må gå ud fra, at vi er mere ens, end vi er forskellige.

Et videnskabeligt belæg for denne antagelse blev først udviklet i 2005, hvor den amerikanske professor i psykologi og kvindestudier Janet Hyde undersøgte 46 metastudier og konkluderede, at mænd og kvinder er ens i de fleste, men ikke alle, psykologiske variable. Hun kaldte det 'the gender similarity hypothesis' og er ifølge Google Scholar siden blevet citeret over 800 gange.

Nu har psykologen Marco Del Giudice fra universitetet i Torino sammen med psykometrikerne Tom Booth og Paul Irwing fra Manchester Business School i England kigget lidt nærmere på Hydes metode og fundet den mangelfuld. I stedet for at bruge Hydes standardiserede målemetode, der har tendens til at udviske forskelle, har de brugt en mere sofistikeret statistisk metode, der kigger på flere karaktertræk i de samme data, der blev samlet allerede i 1993, og byggede på 5.137 kvinder og 5.124 mænd.

Forskerne kunne pludselig vise, at forskellene mellem kønnene faktisk er enorme i forhold til de normale psykologiske standarder. Kun cirka 18 procent af mænd og kvinder overlapper i deres psykologiske profil, mens resten, dvs. 82 procent af alle mænd og kvinder, har meget forskellige psykologiske sammensætninger som ikke matcher det andet køn. De største forskelle kunne forskerne finde i variablene sensitivitet, varme, og ængstelse (højest blandt kvinder) samt emotionel stabilitet, dominans, regelbundenhed og vagtsomhed (højest blandt mænd).

læs videre her...


0 comments: