’Very unlikely’


I løbet af denne uge sad regeringsrepræsentanter for FNs klimapanel (IPCC) til møde i det varme Kampala i Uganda for at file på de sidste formuleringer i en rapport om risikoen for ekstremt vejr som følge af den globale opvarmning. Rapporten bliver offentliggjort i dag, fredag, men en journalist på BBC fik af uransagelige årsager fat i et udkast allerede lørdag. Udkastet indeholder endnu ikke nogen politisk korrekte (om)formuleringer fra regeringsrepræsentanterne, og kan derfor med god tilnærmelse betragtes som videnskabens bedste bud på, hvad vi ved og kan forvente.

Det overraskende er, at teksten er meget forsigtig i sine prognoser. Den opremser mange flere ukendte faktorer end kendte, og skråsikkerheden synes i det hele taget at være mindre end i de forrige rapporter. Der er ”low confidence” for at tropiske cykloner er blevet mere hyppige. Der er ”begrænset-til-medium evidens” for, hvorvidt klimatiske faktorer har ændret frekvensen af flodbølger, og der er ”low confidence” for om frekvensen er steget eller faldet. Bemærk at IPCC har meget strikse retningslinjer for brugen af risiko-ord: ”virtually certain” betyder 99-100 % sandsynlighed for at det vil ske, ”very likely” 90-100 %, ”about as likely as not” 33-66 %, ”likely” 66-100 %, ”unlikely” 0-33 %, ”very unlikely” 0-20 % og ”exceptionally unlikely” 0-1 %.

På den anden side siger panelet, at det er ”very likely” at hyppigheden af kolde dage og nætter er faldet, og at hyppigheden af varme dage og nætter globalt set er steget. At årsagen til dette må findes i menneskets indflydelse dømmes til at være ”likely”. Desuden står det klart, at de menneskelige og økonomiske omkostninger ved det ekstreme vejr er steget. Udkastet giver også en ganske ædruelig beskrivelse af, hvor svært det er at adskille vejr og klima: ”Usikkerheden ved forudsigelser om klimatiske ekstremer over de kommende to til tre årtier er relativ stor, fordi signalerne for klimaforandringer antages at være relativt små i forhold til den naturlige variation.”

Reaktionerne i blogosfæren har været blandede, men Roger Pielke, Jr. fra University of Colorado mener at det er godt, at forskerne endelig tager de (usikre) videnskabelige data alvorlige efter at have været lidt for selvsikre i de tidligere rapporter. ”Intet af dette er en overraskelse for mig. Men det er bestemt tilfredsstillende at klimaforskningen [i ekstremt vejr] endelig er ved at få styr på emnet.” Pielke mener også at det er rigtig godt, at udkastet er blevet lækket til offentligheden inden rapporten er blevet formuleret færdig. Alle forsøg på at ændre formuleringerne i retning af en mere eller mindre sensationalistisk beskrivelse af fremtidens ekstreme vejr vil kunne ses med det samme.

Spørgsmålet bliver nu om de nye, videnskabeligt korrekte og politisk mere tandløse formuleringer vil bidrage positivt eller negativt til de kommende forhandlinger i Durban i slutningen af måneden. Koyoto-protokollen udløber i 2012, og det er håbet at regeringerne vil kunne blive enige om nye bindende mål for udledningen af drivhusgasser i en ny traktat. Hvis man lytter lidt til stemningen blandt politikere og kommentatorer rundt omkring i verden, må en videnskabelig korrekt vurdering af chancerne for at dette vil ske, desværre formuleres som 'very unlikely'.

0 comments: