Stadigt højere fødevarepriser årsag til social uro

Den væsentligste årsag til social uro rundt omkring i verden de seneste år har ikke været politiske modsætninger, men stigende fødevarepriser, siger forskere.

Klik på billedet for at se en større version.


Læs også artiklen med kommentarer på ing.dk

I de engelsktalende lande har man et ordsprog, der siger, at enhver civilisation aldrig er mere end tre solide måltider fra en revolution. En forskningsartikel, offentliggjort på arxiv.org, viser, at dette er mere end bare en tilfældig talemåde. Ved at kigge på data fra FN’s fødevareorganisation FOA kunne Marco Lagi, Karla Z. Bertrand og Yaneer Bar-Yam fra New England Complex Systems Institute i Cambridge, USA, tegne en simpel graf over udviklingen i fødevarepriser. Derefter indtegnede de på samme graf tidspunkterne for rapporterede folkelige oprør.

Grafen viser, at der eksisterer en stærk korrelation mellem fødevarepriser og antallet af opstande. Alene i 2008 var der mere end 60 optøjer i 30 forskellige lande, hvoraf der i ti af dem var adskillige dødsfald. Optøjerne i Nordafrika og Mellemøsten faldt som regel sammen med periodisk stærkt stigende fødevarepriser, og efter at priserne faldt i en kort periode, steg de igen i slutningen af 2010, hvilket førte til nye optøjer i f.eks. Mauretanien og Uganda samt til det, der under ét kaldes det arabiske forår.

Resultatet er måske ikke vildt overraskende, fordi man jo kan sige sig selv, at folk har brug for mad på bordet, og hvis et land ikke er i stand til at sørge for rimelige rammer for dette, vil der blive ballade.

Men forskernes analyse indeholder også et par mere subtile budskaber. De viser for eksempel, at der er en generel trend mod højere fødevarepriser, især på grund af dereguleringen af fødevaremarkedet og brugen af biobrændsel, og at det i sig selv vil føre til udbredte opstande i meget nær fremtid.

Undersøgelsen viser også, at selvom opstande kan skyldes mange ting, såsom etniske stridigheder og dårlige regeringer, er de høje fødevarepriser som regel den dråbe, der får bægeret til at flyde over. Med andre ord er det ikke nødvendigvis et forældet politisk system eller andre ideologiske forklaringsmodeller, der bringer forår til arabiske lande og får alverdens diktatorer til at frygte for deres fremtid. Det er den manglende evne til at betale for aftensmaden.

»Der er mange faktorer, som kan bidrage til uro,« siger professor Bar-Yam i et interview til ABC Science. »Men vi kan også se, at disse faktorer kan bestå i mange år, uden at der sker nogen former for protester eller revolutioner. Når fødevarepriserne så pludselig kommer op over et bestemt niveau, falder den sociale orden fuldstændig fra hinanden.«


Nye optøjer om et års tid
De to toppe i figuren viser, at der er et sammenfald mellem fødevarepriser og finanskriser, og at der i disse perioder har været (og er) mange optøjer på gaderne.

Kigger man på den gennemsnitlige fødevarepris, viser det sig, at den også er steget voldsomt. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, siger forskerne, vil der ske substantielle optøjer i perioden mellem juli 2012 og april 2013, alt efter om man medregner inflationen eller ej. Og disse opstande vil vel at mærke ske, selv hvis der ikke var pludselige stigninger i priserne på grund af tørke eller lignende. Det er derfor afgørende, at politikere over hele verden begynder at handle i fællesskab, hvis de ikke ønsker at blive afsat inden længe, siger Bar-Yam.

Ved at bruge en statistisk test kan fysikerne desuden identificere en specifik tærskel for, hvornår optøjer vil blive sandsynlige. Det sker, når fødevareprisindekset stiger op over 210.

Den 13. december sidste år fortalte forskerne i et brev til den amerikanske regering om deres forskningsresultater og påpegede, at der er en stærk sammenhæng mellem fødevarepriser og social uro. Fire dage senere satte den tunesiske gadesælger Mohamed Bouazizi ild til sig selv i protest mod regeringens politik og mod at politiet igen havde konfiskeret hans varer, hvilket senere førte til revolutioner i mange arabiske lande.

To vigtige faktorer
De amerikanske forskere udpeger især to faktorer, som de mener, får fødevarepriserne til at stige uhensigtsmæssigt verden over. Den ene er børsspekulation, og den anden er fødevarebaseret ethanolproduktion.

Stigningen i den gennemsnitlige fødevarepris korrelerer først og fremmest med den forsatte deregulering af finansmarkederne. Især siden 2004 er børshandlen med madråvarer steget voldsomt. Det årstal falder sammen med det tidspunkt, hvor Hank Paulsen, dengang CEO for Goldman Sachs, med held lobbyede for en undtagelse i reglen om, at investeringsbanker skal have nok egenkapital til at dække deres eventuelle tab. Derfor kunne bankerne frigøre milliarder af dollars, som de blandt andet brugte til at spekulere i et allerede særdeles dereguleret råvaremarked. Ifølge det amerikanske kongresmedlem Bart Stupak skete der i perioden mellem 2003 og 2008 en stigning i spekulation med råvarer på 2.000 procent.

Den anden faktor er subsidier til udviklingen af biobrændsel, både i USA og EU. Ud over at majsbaseret produktion af biobrændsel ikke er særligt miljøvenligt, får det også priserne til at stige.

Sidste år brugte USA mere end en tredjedel af sin majshøst på 335 millioner metriske ton på at producere ethanol. Og ifølge projektionerne vil mere end halvdelen af majsproduktionen blive brugt til brændsel om fem år. Sideløbende er majspriserne i løbet af det sidste år steget med op til 154 procent, og prisen på kornsorten durra er steget med 240 procent.

Begræns spekulationen
For at undgå store sociale opstande i de næste par år er det ifølge Yaneer Bar-Yam afgørende at gøre to ting så hurtigt som muligt: at reducere mængden af majs, der konverteres til ethanol, og at genetablere de gamle restriktioner på at købe og sælge futures på råvaremarkedet, således at spekulanter udelukkes og kun bona fide hedgers (dvs. bønder, supermarkeder og andre stakeholders, som faktisk er afhængige af råvarerne) kan handle med dem og sprede deres risiko.

»Situationen er bekymrende,« siger Bar-Yam. »Problemet er, at alle samfund i verden har fattige og udsatte befolkningsgrupper. Social uro smitter. Jo mere vi ser det ske andre steder, jo mere sandsynligt bliver det, at det også spreder sig til steder, hvor man selv bor.«

»Som vi har set det i London for nyligt, kan selv velhavende mennesker blive fanget i omstændigheder, der fører til social uro og ledes til at udnytte situationen til fordel for bemærkelsesværdigt små gevinster,« siger Yaneer Bar-Yam.

»Det, vi ser, er, at de stigende fødevarepriser driver en kollektiv overgang mod stadig større social uro overalt i verden.«

2 comments:

Pelle Guldborg Hansen said...

Hej Robin - spændende som altid. Men "årsag"; gives der noget konkret på at fødevarepriser -> uro og ikke uro-> stigende fødevarepriser?

Unknown said...

Der er rigtig mange eksempler på årsagskæden stigende fødevarepriser --> uro og uro i et land --> uro i et naboland. Se dem i artiklen og andre eksempler her: http://news.discovery.com/human/london-riots-psychology-pattern-wildfires-110810.html.

Den anden vej (ikke uro --> stigende fødevarepriser) er der ikke nogen korrelation, så vidt jeg ved.