The Climate Fix


Så sandelig en interessant bog om klimadebatten. Roger Pielke Jr. gjorde allerede opmærksom på sig selv, da han for nogle år siden udgav bogenThe Honest Broker, der beskæftiger sig med den rolle videnskaben og videnskabsmænd har og bør have i samfundsdebatten. Med sin nye bogThe Climate Fix går han skridtet videre, og prøver at forstå, hvad klimadebatten i virkeligheden går ud på, og hvor det er gået galt.
Læs hele anmeldelsen med kommentarer på bogblokken.

I let forståeligt engelsk og med overskud forklarer Pielke Jr. hvordan man kan få kommunikationen mellem videnskaben og politikken på rette køl igen. Han mener ligesom næsten alle andre, at udledningen af drivhusgasser som CO2 er godt i gang med at øge klodens temperatur og dermed vil skabe store omvæltninger for vores civilisation, hvis ikke der gøres noget for at afcarbonisere økonomien.

Bogen sande værdi består dog i at afdække det tåbelige teater, som er blevet iscenesat via IPCC, politikere, forskere, interessegrupper og offentligheden. I stedet for at diskutere løsninger, tilskriver man hinanden dunkle motiver. Ifølge Pielke Jr. er hele det show en over-politiseret, teknologisk ignorant og økonomisk urealistisk, ja, absurd farce, som er dømt til at mislykkes.

Central i hans kritik er artikel to i FNs Klimakonvention: ”at drivhusgasserne i atmosfæren skal stabiliseres til et niveau, der forebygger farlige ændringer i klimasystemet”, der stiller forskerne foran umulige krav, nemlig at definere, hvad der er farligt? For hvem? Hvornår noget er farligt, dvs. på hvilket niveau? Hvad der kan anses som stabilt? Og inden for hvilken tidsramme?

Pielke Jr. kalder det ’klimapolitikkens jernlov’ at ingen mennesker og ingen stater i verden nogensinde vil opgive deres ønske om økonomisk vækst bare for at få et mere stabilt klima. Derfor er hele IPCC-processen en blindgyde, mener han. I stedet må starte med en ordentlig skat på ca. ti dollar per ton CO2, som skal bruges til at appellere til de positive sider i mennesket: at udvikle nye ideer og støtte op om ny teknologi, som kan afcarbonisere økonomien, vel at mærke uden at skulle give køb på vækst. Som forebillede peger Pielke på Montreal-protokollen, der fik reduceret ozon, og især på CIGAR – gruppen der står bag den grønne revolution i midten af det forrige århundrede.

Det er en interessant bog, og god at blive klog på. Måske endda god til at begynde at se ting i et nyt perspektiv.
Roger Pielke Jr.
The Climate Fix: What Scientists and Politicians Won’t Tell You About Global Warming
304 sider, Basic Bks: Perseus, 2010
Anmeldelser:
The Economist
Our World
Financial Post
reason,com

0 comments: