Tog Darwin virkelig fejl?

En journalists spidsformulering om at Darwin tog fejl har startet en nyttig debat om hvorvidt det virkelig altid er den stærkeste der overlever, eller om det snarere er den, som bedst kan tilpasse sig - og skabe - nye nicher.

Læs artiklen med kommentarer på ing.dk

En videnskabsjournalist på BBC har fået bloggere i USA op af stolene. I en artikel om evolution og nichekonstruktion skriver Howard Falcon-Lang i sin underrubrik at “Charles Darwin may have been wrong when he argued that competition was the major driving force of evolution.”

Det er selvfølgelig en lækkerbisken for nyhedsbutikker som elsker skarpe vinklinger. Amerikanske bio-bloggere har været hurtigt ude med at skælde ud på journalisten, fordi de er bange for at formuleringen ”Darwin tog fejl” kunne være gefundenes Fressen for kreationister.

Men hvis man læser artiklen og kommentarerne, viser det sig at BBC-artiklen er relativt ok. Mere rigtigt er det at sige, at det er vulgærdarwinismen formulering ”survival of the fittest” (opfundet af Herbert Spencer) der skaber misforståelserne, og ikke så meget Darwin med sin blødere formulerede idé om den ”naturlig udvælgelse”.


Konkret er sagen den: biologerne Sarda Sahney og Michael J. Benton fra University of Bristol har skrevet en artikel i tidsskriftet Biology Letters om, hvordan nye nicher skaber meget mere plads til nye arter.

Da dinosaurerne uddøde, var der pludselig plads til mange andre og nye arter at udvikle sig i. Da de første fugle lærte at flyve, var der pludselig åbnet for en helt ny verden, som nye arter kunne boltre sig i.

Den drivende kraft i det store evolutionære perspektiv er derfor ikke primært konkurrencen, men i højere grad udforskningen af nye levesteder – enten ved at overtage en eksisterende niche fra en svunden art, eller ved at udvikle nye egenskaber (f.eks. et spættenæb), der skaber nichen selv.

Lige så fornuftig og plausibel, denne pointe er, lige så halvgammel og velkendt er den også. Darwin selv var udmærket klar over, at tilpasningen til fysiske nicher er afgørende for en arts overlevelse, men det var ligesom lidt for selvindlysende til at være hovedargumentet i hans bog.

Nicherne er ikke hot
Det er rigtigt, at nichen igennem tiden har fået meget mindre opmærksomhed end konkurrencen mellem arterne, hvilket ifølge Michael Benton er ganske ufortjent. Meget få evolutionsbiologier har fokuseret på nichekonstruktion.

En undtagelse er zoologen George Evelyn Hutchinson, som i 1957 pointerede den økologiske niche som afgørende. I nyere tid er en af de vigtigste nye bøger inden for denne gren af evolutionsforskningen skrevet af John Odling-Smee, Kevin Laland og Marcus Feldman og hedder Niche construction: The neglected process in evolution (2003).

Sahneys og Bentons artikel er en udvidelse af dette interessante arbejde med masser af gode nye data, der demonstrerer konceptet. I øvrigt er artiklen fra januar, og derfor lidt halvgammel i sig selv. Pudsigt at det kræver en spidsformulering på BBC for at få gang i diskussionerne.

Darwin tog fejl i mange ting
I øvrigt kan man bemærke, at Darwin tog fejl i mange ting. Han troede at hvaler nedstammer fra nogle bjørnelignende pattedyr. Det gør de ikke. De nedstammer fra nogle ko-lignende pattedyr.

Han tog også fejl i at tro at egenskaber nedarves ved at blive blandet i afkommet. Det gør de ikke. De nedarves primært via Mendels arveregler.

Men blot fordi Darwin tog fejl hist og pist, betyder det ikke at kreationister og andre antidarwinister har ret.

0 comments: