Klimaforskernes formand: »Hold afstand til medierne«

Formanden for FN's klimapanel, Rajendra K. Pachauri, råder verdens førende klimaforskere til at holde sig væk fra medierne. »Dumt«, siger danske klimaforskere.

Læs hele artiklen på ing.dk


I et brev dateret den 5. juli 2010 skriver IPCC´s formand Rajendra K. Pachauri, at han råder sine forskere til at ’holde afstand til medierne’. Det er sket samtidigt med offentliggørelsen af to undersøgelsesrapporter, som konkluderer, at FN’s Klimapanel, bortset fra et par dumme fejl, har styr på videnskaben, men ikke på sin måde at kommunikere med medierne på.

Brevet blev sendt til de 831 forskere, som er udvalgt til at deltage i udarbejdelsen af den næste IPCC-rapport, der skal udkomme i 2014. I de første par afsnit af brevet lykønsker Pachauri brevmodtageren med at være blevet udvalgt til at deltage i det vigtige arbejde, men i tredje afsnit står der så:

»Jeg vil også gerne understrege, at forøget medieinteresse i IPCC's arbejde sandsynligvis betyder, at du får spørgsmål om dit arbejde og om IPCC. Mit oprigtige råd vil derfor være, at du holder afstand til medierne, og bliver der stillet spørgsmål til den arbejdsgruppe, som du er med i, så henvis venligst til formændene for arbejdsgruppen, og henvis spørgsmål vedrørende IPCC til IPCC's sekretariat.«

Pachauris formulering har vakt stor harme og undren blandt forskerne, fordi den opfordrer til en ’bunker-mentalitet’ i direkte modstrid med, hvad der er brug for.

Platons hemmelige kode knækket

En engelsk professor påstår at have knækket en hemmelig kode, som har været gemt i Platons værker i over 2000 år.


I oldtidens Grækenland var det farligt at være alt for åbenmundet med sine synspunkter. Platons lærer Sokrates og flere andre filosoffer blev forfulgt og henrettet for at sige de Athenske politikere imod. Det blev derfor almindeligt at arbejde med hemmelige koder, som kun de indviede forstod og kunne afkode.

Platon bliver derfor af mange anset som en filosof, der aldrig artikulerede en positiv filosofi. I stedet lod han blot en masse synspunkter komme tid orde. Men hvis man afkoder de skjulte budskaber, viser det sig, at Platon var pythagoræer. Han troede på at universet var determineret af matematikkens love, som for Pythagoras var det samme som musikkens love.

Matematiker og filosof fra Manchester University i England Jay Kennedy viser i en artikel i fagbladet Aperion, hvordan dialogernes 12-deling svarer præcist til den pythagoræiske 12-tone-skala, som blev brugt på deres enstrengede instrument, kaldt et ’monokord’. Pythagoras havde opdaget at noder kunne transformeres til matematiske ligninger. Node-par med et heltals-forhold til hinanden (12/2, 12/3, etc..) blev således anset som mere harmoniske og derfor mere sande og smukke end node-par uden heltals-forhold.

Brownske motorer og livets oprindelse - er der en sammenhæng?

Fysikere har realiseret et 98 år gammelt tankeeksperiment, der får nyttigt arbejde ud af tilfældige sammenstød af molekyler. Det kan måske bruges som energikilde inden for nanoteknologien – og måske også hjælpe til med at forstå livets opståen.

Læs hele artiklen på ing.dk

En af de største udfordringer for nanoteknologien er at bygge en mikroskopisk autonom motor, som kan bevæge sig retningsbestemt og udføre arbejde, selv om den bombarderes af partikler fra alle sider. Det bevægelige liv på Jorden har for eksempel også kun kunnet opstå, fordi dets første byggeklodser i løbet af millioner af år har lært at dirigere det tilfældige virvar af molekyler i væsker og gasser i retning af nyttigt arbejde for sig selv.

En af fysikernes ældste kandidater til at gøre det molekylære virvar nyttigt er de såkaldte brownske motorer, eller på engelsk 'Brownian Ratchets'. De var oprindeligt formuleret som et tankeeksperiment af den polske fysiker Marian Smoluchowski, som sideløbende med Albert Einstein grundlagde teorien om de brownske bevægelser, og dermed bidrog til den generelle accept af den moderne atomteori.

Hvis man kunne bygge en lille maskine til at udnytte bevægelsesenergien i en gas, tænkte Smoluchowski i 1912, ville den skulle se ud som en mikroskopisk mølle.