Slimdyr foretrækker motorvej til Herning

Her er den færdige video efter tre dage, hvor slimdyret Physarum plasmodium har fourageret hen over hele Danmark og vist, hvor de optimale trafikforbindelser er.

http://ing.dk/artikel/106204-video-slimdyr-foretraekker-motorvej-til-herning#p238200

Herning og Viborg bliver motorvejs-knudepunkter i det forsøg, som Ingeniøren har bedt professor Andrew Adamatzky fra University of the West of England udføre med slimdyret/slimsvampen Physarum polycephalum.

I en petriskål, der ligger oven på et danmarkskort, er slimdyret podet i København, Århus og Odense, og ved at udbrede sig efter fødekilderne - havregryn - viser slimdyret, hvordan et optimalt motorvejsnet i Danmark kunne se ud.

Her den færdige video efter tre dage, hvor slimdyret har fourageret hen over hele Danmark og dannet flere synlige veje.


Som man man se, blev det ret tidligt i forløbet dannet en bro fra Fyn til Jylland, hvorimod broen over Storebælt aldrig rigtig kom op at stå, sandsynligvis på grund af de for store afstande. Efter 25 sekunder kan man dog se Physarum hoppe fra Sjælland over på Langeland et kort øjeblik, men forbindelsen brydes hurtigt igen (fordi der ikke er mad på Langeland).

Andre interessante momenter: Slimdyret ser ud til at foretrække Herning og Viborg som mellemstationer på vej nordpå, og forbindelsen mellem Vejle og Herning virker meget besøgt.

Vejen fra København ned til Falster går først igennem Ringsted og Sorø, men efterhånden som slimdyret optimerer sine ruter, forsvinder Ringsted/Søro/Vordingborg forbindelsen til fordel for den mere direkte vej via Køge.

Læs mere om slimsvampen i denne artikel.

0 comments: