Forskere vil reformere klimapanel for at bevare uafhængigheden

FN's klimapanel har været enestående, og det er derfor nødvendigt, at videnskaben forbliver åben, gennemsigtig og upåklagelig. Derfor ønsker flere reformer af panelet.

Flere forskere er via fagbladet Nature og avisen The Guardian begyndt at komme med forslag til, hvordan man i fremtiden kan undgå de fejl og mangler i IPCC's rapporter, som på det seneste er kommet frem. Generelt går de fleste forslag i retning af en større uafhængighed fra politik og mere fokus på videnskabelig kvalitet. Men hvordan skal Klimapanelet være struktureret for at understøtte dette? Skal det have en fast stab af betalte forskere? Skal det opdeles i flere enheder? Eller skal det lukkes ned og erstattes af noget helt andet?

Jeff Price fra Verdensnaturfonden mener, at IPCC's rapporter skal suppleres med et sæt yderligere rapporter, som skal komme oftere, være mere aktuelle og kun gå gennem én runde akademisk peer review (de store, 6-årige rapporter går desuden igennem et ekspert-/nationalstatsreview, inden de offentliggøres). Han mener desuden, at de ledende forfattere til kapitlerne i højere grad skal udvælges på baggrund af deres ekspertise, uden at skele til deres køn, geografiske oprindelse eller synspunkter (lige nu udvælges de ledende forfattere af regeringerne).

Den tyske klimaforsker Hans Joachim Schellnhuber, der er rådgiver for Angela Merkel, mener også, at der skal være en klar adskillelse mellem videnskab og politik. Han er enig i, at IPCC’s forfattere og repræsentanter ikke bør udvælges af nationalstater, men af førende videnskabelige akademier.

En af de ledende IPCC-forfattere, Mike Hulme fra University of East Anglia, mener, at IPCC skal opdeles i tre separate enheder efter den næste rapport, som forventes at komme i 2014. Den ene afdeling skal udelukkende beskæftige sig med videnskaben, den anden med regionale aspekter samt med social, kulturelle og økonomiske konsekvenser af klimaforandringerne, og den tredje skal formulere specifikke policy-forslag og være repræsenteret af stærke personligheder på tværs af det globale spektrum.

Eduardo Zorita fra forskningscentret i Geesthacht i Tyskland mener, at man skal etablere en helt uafhængig institution, der i opbygningen ligner Det Internationale Atomenergiagentur IAEA. Dets rapporter skal underlægges streng peer review. Eventuelle huller i forskningsmaterialet og divergerende synspunkter skal så suppleres med eksterne reviews.

John R. Christy fra University of Alabama i Huntsville, USA, mener at IPCC er blevet et 'echo chamber' af mainstream-forskere, der undertrykker modstridende synspunkter. Han efterlyser en langt mere transparent og repræsentativ udvælgelse af forfatterne og er tilhænger af en wiki-agtig opbygning, hvor en gruppe af 4-8 eksperter, udvalgt af videnskabelige akademier, i tre-årige turnusordninger samler de mange peer reviewede bidrag til synteserapporter. Kontroverser vil blive afgjort af de ledende forfattere, men med transparente procedurer og med links til alle tekster og modargumenter.

Også danske klimaforskere har nye ideer. Jens Hesselbjerg fra DMI foreslog i sidste uges Ingeniøren at lave en rapport med kun danske forskere. Det ville kunne give et overblik over graden af enig- eller uenighed blandt landets klimaeksperter, og med sit nationale fokus måske også føre til større ejerskab i befolkningen og hos de danske politikere.


Fusk eller sjusk?
De sidste par måneder har været en svær tid for IPCC og klimaforskerne. Først kom nyheden om de hackede e-mails fra University of East Anglia med beskyldninger om datamanipulation og forsøg på at holde skeptiske stemmer udenfor. Så havde vi den katastrofale konference i København med et par hensigtserklæringer at trøste os med, og så startede historien om IPCC’s fejlagtige påstande om gletsjerne i Himalaya. Også andre historier er kommet frem: Tvivlsomme påstande om, at opvarmningen skaber flere og mere ekstreme vejrfænomener; problematiske fremskrivninger om, at Amazonas regnskov vil reduceres med hele 40 procent; forkerte tal for Hollands undergang (det er 26 pct., der ligger under havoverfladen, ikke 55) og tvivl om, hvorvidt IPCC formanden Rajendra Pachauri står i en interessekonflikt med sit institut TERI eller ej.

0 comments: