Vægtens vennekreds

Jeg har et par venner som er ret fede. De er smittefarligt fede, viser det sig, fordi mit sociale netværk betyder mere for mit BMI end min genetiske arv såvel som min spiseadfærd. Det er konklusionen på et af de første langtidsstudier af sociale netværk og deres indflydelse på vores helbred.

Det har længe været kendt, at sociale grupper har tendens til at selvsegregere, altså at forstærke egne karakteristika ved en form for positiv feedback. Journalister bliver venner med journalister, rygere omgås rygere, og de fede bliver hellere venner med de fede.

Men nu viser det sig, at det omvendte også er sandt: Vennekredse, der til at begynde med er meget forskellige, smitter hinanden med deres kendetegn - og det ikke bare som en frivillig overtagelse af interesser eller hobbyer, men som en konkret smitte af gode og dårlige vaner.

Hvis der er mange tykke mennesker i en gruppe, bliver det mere acceptabelt at være tyk, og derfor vil der være flere mennesker i gruppen, som bliver tykke i løbet af nogle år. Hvis der er mange, som stopper med at ryge i gruppen, vil endnu flere følge med. Og hvis folk er glade, smitter glæden til de andre også.

I bogen Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives viser Nicholas Christakis og James Fowler, hvordan fedme i visse tilfælde kan spredes til at dække næsten 40 procent af et socialt netværk.

De analyserede de personlige journaler for over 5.000 mennesker, der siden 1948 har deltaget i det såkaldte Framingham Heart Study, koordineret af det amerikanske National Institutes of Health, som i 60 år og over tre genera­tioner af forsøgspersoner har forsøgt at identificere årsagerne til hjerte-kar-sygdomme.

Hverken kolesteroltal, kromosomer eller vindskæve venstre ventrikler var nødvendige for at forudsige, hvem der var i risikogruppen. Det var bedre at vide, hvem der var venner med hvem. Hvis en mand blev tyk, øgedes risikoen for at hans kone også blev tyk med 37 procent. Vennerne havde det langt værre end ægtefællen. Deres risiko øgedes med hele 171 procent, hvilket er meget mere, end hvad genetiske prædispositioner måtte betyde for fedme.

Desuden viste det sig, at de fleste blev tykke på samme tid, hvilket kun bekræfter den overraskende konklusion om, at fedme primært er en social virus, og ikke en genetisk eller biologisk betinget sygdom.

I det nye nummer af Wired kan man med egne øjne se, hvordan fedme-epidemien spredes over tid i det sociale netværk, og hvordan rygning kun overlever i små socialt marginaliserede klynger. Det er bemærkelsesværdigt, at effekten af venskaberne er uafhængig af, om de er tætte på hinanden og omgås til dagligt, eller om det er venskaber over lange afstande.

Virtuelle venskaber på sociale digitale netværk som Facebook er derfor lige så smittefarlige som vennerne rundt om hjørnet. Mine fede venner er heldigvis ikke på Facebook. De er nemlig meget hensynsfulde personer.

0 comments: