Samtale om Gaia og Medea

I en samtale med Mikkel Krause-Jensen fra P1 taler jeg i denne radioudsendelse om Gaia- og Medea-hypotenserne, to konkurrerende teorier om livets udvikling, som er blevet introduceret af hhv. James Lovelock og Peter Ward. Lyt her:Et lille resumé:
Kort fortalt er Gaia-hypotesen et forsøg på at forklare, hvorfor Jorden har formået at bibeholde så relativt stabilt et klima i flere milliarder år, selvom meteorer, vulkaner, tiltagende solstråling og alle mulige kemiske omvæltninger har gjort det svært at bebeholde denne stabilitet - en stabilitet, der sikrer liv. Jorden ser altså ud til at understøtte livsprocesser, og Gaia-hypotensens fader James Lovelock mener, at dette er et resultat af ikke-lineære feedbackprocesser, således at livet selv udvælges efter dets evne til at stabilisere biosfæren.

Vi taler om, hvor plausibel denne teori er, men også om, hvorfor mange har overfortolket Lovelock til at mene, at Gaia-teorien postulerer at Jorden er én stor organisme, som endda kunne tænkes at have en slags bevidsthed. Dette afvises af Lovelock.

Alligevel indeholder Gaia-teorien elementer, som også findes og fandtes i diverse naturreligioner igennem historien: tanken om at alt levende har et fælles skæbne, at vi skal leve i samklang med naturen og have respekt for den anden. Mange newage-inspirerede skønånder har derfor taget teorien til sig, og ser den som en bekræftigelse af, at det moderne menneske er en slags kræftsvulst hos Gaia, og at vores undergang er forprogrammeret.

Peter Ward har for nylig formuleret Medea-hypotesen - som et forsøg på et opgør med Gaia. Al Wards viden og forskning om evolutionen fortæller ham, at livet på Jorden har tendens til at ødelægge det for sig selv. At al den positive feedback, al den malthusianske vækst og alt det darwinistiske selektionstryk karakteriserer livet på Jordkloden som en kamp mod Den Store Stygge Moder Medea, der i sidste ende vil udslette livet, hvis det ikke flygter, eller selv overtager styringen.

Fordelene og ulemperne ved denne alternative teori diskuterer vi så, krydret med den detalje, at Lovelock og Ward måske er mindre uenige end de selv tror. For når og hvis vi bliver aktive bio-ingeniører, der selv kontrollerer beboeligheden af rumkapslen Jorden, så vil vi have vendt Medeas forbandelse og være blevet gode Gaianere.

0 comments: