Længe ventet rapport: Klima-manipulation er kun 'måske egnet'

Det vigtigste er og bliver at nedbringe CO2-udslippet, konkluderer britiske The Royal Society efter at have gennemgået geo-engineering-teknologier til kunstigt at holde temperaturen nede. Teknologierne skal granskes nærmere, før de kan slippes løs.

Det ældste videnskabelige akademi i verden, The Royal Society, konkluderer i en længe ventet rapport, at geo-engineering kun kan betragtes som en delløsning på klimaproblemet.

The Royal Society vurderer de mange ingeniørløsninger, som kan mildne klimaforandringerne, og ender med at slå fast, at den vigtigste opgave er og bliver en bindende politisk aftale om reduktion af drivhusgasser på mindst 50 procent af 1990-niveauet i 2050 og endnu større reduktioner derefter.

Rapporten anbefaler desuden FN's klimapanel at forstærke arbejdet med mildningen af - og tilpasningen til - klimaforandringerne, eftersom klimaet vil blive varmere under alle omstændigheder.

Hvis det bliver nødvendigt at reducere opvarmningshastigheden endnu mere, vil teknologier til geo-engineering kunne indgå som en fremgangsmåde, men først efter nøje granskning af deres fordele og ulemper, forklarer rapportens forfattere.

Forskel på teknologierne
Rapporten kommer, efter at et stadig større antal forskere peger på, at de eksisterende politiske og teknologiske tiltag slet ikke er nok til at undgå store klimakatastrofer.

De mener derfor, at man lige så godt kan begynde at manipulere med klimasystemet direkte ved hjælp af geo-engineering.

Forslagene deler sig i to hovedkategorier, hvor den ene type manipulerer med solens indstråling (Solar Radiation Management, SRM) og den anden fjerner kulstof fra atmosfæren og oceanerne (Carbon Dioxide Removal, CDR).

De fleste forskere hælder til at blokere for Solens opvarmning af vores planet af den simple årsag, at det er langt billigere end at fjerne kulstof.

»Hvis jeg havde en dollar til forskning i geo-engineering, så ville jeg bruge 90 cents på stratosfæriske aerosoler og 10 cents på alt andet,« siger Ken Caldeira fra Stanford University i Californien, som er medlem af Royal Societys arbejdsgruppe om geo-engineering

Opfinder af skyproducerende skibe: Drop møderne og lad os arbejde
Bjørn Lomborgs Copenhagen Consensus Center udgav for nylig en rapport om emnet, der fremhævede ubemandede skibe på verdenshavende, der danner skyer ved at skyde en vandsøjle op i luften, som et af de mest lovende forslag.

Manden bag den idé, Stephen Salter fra University of Edinburgh, kalder over for Ingeniøren Royal Societys rapport for god. Han mener, at alle geo-engineering teknologier burde støttes og forskes i.

»Sagen er dog, at CDR-teknologierne er meget dyre, mens SRM-teknologierne er billigere og virker hurtigere,« fastslår han.

»I det lange løb skal mængden af carbon dog ned igen, og jeg ville nok selv arbejde med at fjerne CO2 fra atmosfæren, hvis jeg ikke sad fuld tid med de kunstige skydannelser,« tilføjer han.

Stephen Salter meget kritisk over for den politiske proces. Han mener ikke, at klimatopmødet i København til december vil gøre nogen forskel.

»Alle de møder og regeringskonferencer bliver jo ikke til noget alligevel. Hvis vi kunne have brugt alle de penge til forskning, var vi kommet meget nærmere en løsning på klimaproblematikken,« siger han til Ingeniøren.

0 comments: