Matematisk analyse af Iran-valg tyder stærkt på fusk

Afstemningen i Iran afviger så markant fra de normale stemmemønstre i Iran, at den mest oplagte konklusion er, at stemmer til oppositionen blev smidt ud, siger internationalt anerkendt statistiker.


En matematisk analyse af valget i Iran peger på, at stemmerne til oppositionspolitikerne Karroubi og Rezai blev smidt ud i mange valgurner, mens der blev givet ekstrastemmer til Ahamdinedjad.

Det siger den internationalt anerkendte statistiker og valgforsker Walter Mebane til Ingeniøren.

En lang række matematiske tests af de tilgængelige data fra valgdistrikterne i Iran viser, at der ikke synes at være de store problemer med stemmerne til Mousavi. Men der er store og signifikante afvigelse for de tre resterende kandidaters stemmer, ud fra hvad man kunne forvente fra de statistiske markører fra et normalt valg.

»Mønstrene peger på at der blev manipuleret med valgurnerne,« siger Mebane fra University of Michigan i telefonen.

»Jeg sammenlignede tallene fra præsidentvalget i 2005 med resultaterne fra 2009, og konklusionen er, at der kun er meget få ting, som giver mening.«.

»I over halvdelen af byerne passer tallene ikke til det mønster, som man kender fra 2005, og i langt de fleste tilfælde af disse går stemmerne til Ahmadinejad.«

Ikke alle data fra selve valgstederne er frigivet. Men en analyse af de tilgængelige data fra 30 distrikter viser store afvigelser fra normen for de tre kandidater Mohsen Rezai, Mehdi Karroubi og Mahmoud Ahmadinejad.

Valgforsker bruger Benfords lov
En af metoderne har været at bruge Benfords lov. Den siger at mange naturligt fremkomne data såsom indbyggertal, elektricitetesregninger, adresser, dødsrater, ja selv primtal har en bestemt ikke-tilfældig struktur i deres cifre.

Det første ciffer i disse tal har over 30 procent sandsynlighed for at være et 1-tal, 17 procent sandsynlighed for at være et 2-tal og osv, helt ned til cirka 5 procent sandsynlighed for at være et 9-tal.

Årsagen er at disse data udfylder et eksponentielt rum, der kan vokse uhæmmet, således at der faktisk er lige så stor sandsynlighed for at finde tal mellem 1000 og 2000 som mellem 4000 og 8000. Tal der opfylder Benfords lov er dermed skalainvariante, og det er kun deres logaritme, som er uniform distribueret.

I relation til valgstemmer viser det sig dog, at det første ciffer ikke altid passer med Benfords lov, fordi valgstederne har en naturlig begrænsning i størrelse. I forhold til valget i Iran i år, kan man dog ifølge Mebane bruge det andet ciffer i valgstemmerne, som også følger en modificeret version af Benfords lov.

Valgforsker: Stemmemønstrene passer ikke
»Stemmerne for både Karroubi og Rezai udgør en meget lille andel af det samlede antal stemmer. Det kan enten skyldes en iboende lav støtte til kandidaterne, en strategisk overvejelse fra vælgerne om at vælge dem fra, eller fusk med optællingen.«

Set i lyset af rapporter om, at mange valgurner blev forseglet inden de kunne inspiceres af repræsentanter fra oppositionen peger dog meget på valgfusk og svindel med stemmerne.

»Andelen af ugyldige stemmer viser en signifikant afvigende tendens i forhold til det forventede mønster i andet ciffer for Benfords lov,« påpeger Mebane. (se grafik)

Desuden siger Mebane at det er vigtigt ikke at tage analysen som et bevis. Resultaterne er kompatible med »udbredt svindel« men også med at »Ahamadinedjad faktisk har vundet, ved at have fået støtte fra mange, som ville have stemt på Karroubi eller Rezai.«

Men »Den simpleste fortolkning er, at Karroubis og Rezais stemmer blev smidt ud af mange valgurner, og mange nye blev givet til Ahmadinedjad.«

0 comments: