Nyhedsstrømmens hjerterytme

Ny forskning kigger på, hvordan nyheder og informationer spredes i internettets globale opmærksomhedsmekanisme.

Læs artiklen med kommentarer på ing.dk
Læs hele artiklen i pdf

Medielandskabet er i opbrud, og ingen ved, hvordan det hele kommer til at fungere. Internettet er blevet den nye globale opmærksomhedsorganisme, der pumper nyheder og informationer ud i alle hjørner af kloden. Det estimerede antal af blogs er vist flere hundrede millioner, og med det nye sociale web (Facebook, Twitter osv.), hvor man skubber informationer videre i sin vennekreds, er data­loger holdt op med at tælle.

Men hvordan bevæger nyheder sig på dette enorme netværk? Hvilke veje og omveje tager en nyhed fra Langtbortistan, hvor hurtigt rammer den os, hvis den rammer os, og hvornår forsvinder den igen? Med det nye værktøj Spinn3r har dataloger fået mulighed for at undersøge disse spørgsmål, og ifølge Jure Leskovec fra Cornell University i New York, viser det sig, at blogs og nyhedsmedier udgør hjertet i informationsorganismen. Og den indbyrdes udveksling mellem blogs og nyhedsmedier ligner til forveksling et hjerteslag.

Lipstick on a pig
Spinn3r er en web crawler der indekserer hjemmesider, RSS-feeds, nyhedssider og blogs, og sælger alle data videre til forskere, som så kan bygge mashups og hjemmestrikket software til at analysere dem. Den internationale konference om weblogs og sociale medier, ICWSM-09, i Californien i sidste uge kunne f.eks. tælle mindst ti artikler, der bruger Spinn3r til at finde nye og ukendte mønstre i informationsstrømmen. Leskovec og kolleger har bygget MemeTracker, der tager nogle af de mest hotte 'memer' og følger dem over tid og sted.

Et meme er ifølge deres definition en udtrykt tanke, som er tilpas selvbærende som idé, til at den kan forekomme i forskellige variationer og mutere over tid, uden at den oprindelige essens forsvinder. Et eksempel: Da Barack Obama under valgkampen sagde "You can put lipstick on a pig, but it’s still a pig", spredtes formuleringen som en steppebrand i forskellige udformninger og tolkninger. Men hvis man reducerer udsagnet til memet 'lipstick on a pig', vil dette meme kunne spores mere eller mindre komplet igennem alle nyhedssider og blogs, og man vil kunne få et godt billede af, hvordan nyhedsstrømmen fungerer.

Leskovec og kolleger analyserede 90 millioner nyhedsmedier og blogs i de sidste tre måneder af den amerikanske valgkamp 2008 for 1.000 af den slags memer. Resultatet kan ses på en interaktiv graf på memetracker.org. Nyhedsmedier er generelt 150 minutter hurtigere end blogs til at rapportere om en begivenhed. Der findes dog konsistente 'fastrunners' blandt uafhængige medier og bloggerne som f.eks. hotair.com og digg.com, som opdager historier før de overtages af de store medier.

Hjerteslaget
Hvis man undersøger dynamikken mellem nyheder og blogs, finder man yderligere interessante fænomener. Nyhedsmængden stiger langsomt og falder hurtigt i nyhedsmedier, hvor­imod det er omvendt i blogs, hvor der typisk er en lang hale af diskussioner og mere grundige analyser af en given meme efter at den har været oppe i medierne.

Plotter man andelen af citater i blogs i forhold til det totale antal citater på nettet som en funktion af tiden, opstår der et karakteristisk mønster, som ligner et menneskeligt hjerteslag. Her kan man se, at det først er bloggerne, der bærer citatet frem en smule cirka tre timer før maksimum, hvorefter nyhedsbureauerne hurtigt tager over. Herefter intensiverer bloggerne igen diskussionerne og fordøjer dem langsomt. Oscillationen mellem nyhedsmedier og blogs viser desuden, at overtagelsen stabiliserer sig efter 6 - 9 timer, og at den endelige andel af citationer faktisk er større blandt blogs end blandt nyhedssiderne.

På baggrund af de observerede mønstre kunne Leskovec lave en simpel matematisk model, der ville være i stand til at simulere den observerede adfærd. Det viste sig at være tilstrækkeligt med to simple antagelser: 1) Medierne efterligner hinanden. 2) Jo nyere jo bedre. Ved ikke at bruge direkte citater men memer som ‘genetisk enhed’ i analysen kunne en sådan model uden problemer reproducere de faktuelle data.

0 comments: