Kun toppen af isbjerget

Boganmeldelse: The Crime of Reason af Robert B. Laughlin

Forfatteren mener at vi lever i en tidsalder af struktureret hukommelsestab, hvor man af sikkerhedsgrunde og kapitallogik forhindrer folk i at lære og vide for meget. Robin Engelhardt anmelder.

Frisk fra pressen hører vi, at fire svenskere har fået en fængselsdom for at køre Pirate Bay, et populært fildelingssite. Andre steder hører vi om lukning af wikileaks.org, om censur af google, om egencensur af google, om kriminaliseringen af kryptering, og om en ny cybersecurity lov, der skal give stater mulighed for at helt at lukke internettet, hvis de synes.

Ifølge Nobelpristager Robert B. Laughlin er dette blot toppen af isbjerget. Mange andre barrierer for at tilegne sig viden er begyndt at blive sat op, ikke kun i forhold til internetteknologier, men også i forhold til genteknologier, materialevidenskab, militæteknologier, rumforskning, virologi, osv.. Laughlin omdøber informationstidsalderen til tidsalderen for hukommelsestab, fordi vi faktisk - tro det eller ej - er vidner til et stort fald i adgangen til vigtig information. Vi er blevet slaver af en programmeret anti-oplysning, der af sikkerhedsgrunde og kapitallogik forhindrer folk i at lære og vide for meget.

Her er det ikke den uendeligt ligegyldige almenviden, reklamer og spam, som florerer overalt, men den tekniske viden han taler om. De små men afgørende detaljer, der gemmes bag IPR og andre kriminaliserende barrierer til den. At udøve fornuft er blevet kriminelt, og Laughlin ser det som en stadig stigende frihedsindskrænkning. Orwell vinker fra graven.

Fysikeren Laughlin kender problemerne indefra. Allerede for 70 år siden begyndte videnskabelige artikler om kernekraft og fusionsprocesser at blive censureret. I dag er der næsten intet interessant at finde inden for dette felt. Hele denne proces er ved at blive gentaget foran øjnene på os på mange af de andre vidensfelter.

Den absolut bedste metode til at censurere viden er at lukke for pengestrømmen. Da videnskabsfolk er afhængige af statsbevillinger, er det en let sag at styre deres nysgerrighed. Og det er meget lettere end man egentlig skulle tro.

Laughlin har civilcourage, men han er desværre ikke helt i stand til at udfolde perspektiverne af sine observationer. Der er mange rigtig spændende referencer til afslørende bøger og links i noterne, og der er masser af sympatiske argumenter om oplysningsprojektets formørkelse og om mekanismerne i en kapital-totalitær fremtid. Men det er som om der mangler en diskussion af et troværdigt alternativ, eller i den mindste af en mulig kontrabande. Måske fordi den slags er censureret. Eller måske fordi bogen blot er en jeremiade.


Robert B. Laughlin

The Crime of Reason - And the Closing of the Scientific Mind
186 sider, Basic Books, 2008

Anmeldelser:
Techdirt
Times Higher Education
IT Conversation

0 comments: