Sustainability by Design

Hvis man tilhører den gruppe af mennesker, som er forundret over at skiftet til en bæredygtig udvikling altid formuleres som "problemer der skal løses" og som "alternative teknologier der skal udvikles", så er bogen Sustainability by Design af John R. Ehrenfeld et godt bud til at tænke i nye indfaldsvinkler.

Med undertitlen "a subversive strategy for transforming our consumer culture" forsøger Ehrenfeld at tage fat i de mere dybereliggende årsager til tingenes tilstand. Der er med andre ord tale om en generel modernitetskritik, inklusive forslag til adfærdsændringer, denne gang ikke fra en humanistisk intellektuel, men fra en teknologiprofessor på MIT.

Se denne anmeldelse af bogen, som sammenligner den med Friedmans nye bog Hot, Flat and Crowded, omtalt andet steds på denne blog. Han har en god pointe. Jeg er selv også ganske forundret over, at så få tænkende mennesker er klar over, hvor uendelig lidt et skift til brintbiler eller en udvidelse af CO_2 kvotesystemet til hele kloden egentlig betyder i det store billede af kommende katastrofer. Men måske kan man ikke andet end at starte i det små.


John R. Ehrenfeld
Sustainability by Design
246 sider, Yale University Press, 2008

Bestil på bibliotek.dk

0 comments: