Nudge

En af de mest interessante bøger for designere og ingeniører fra 2008 var ganske sikkert den meget omtalte Nudge - Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness af Richard H. Thaler og Cass R. Sunstein.

Den handler i al sin enkelthed om, hvordan mennesker er stort set ubevidste omkring deres valg af handlinger i hverdagen, og om, hvordan man ud fra denne viden kan designe en mere hensigtsmæssig infrastruktur.

Vi mennesker vælger nemlig sjældent optimalt i forhold til vores egne ønsker og behov. Derfor er det som politiker, som ingeniør og som forældre nødvendigt at tilskynde os til at tage de rigtige valg med små tricks, der tager højde for vores mangelfulde biologi og fornuft, og som kan lede os i den rigtige retning.

Hvordan man kan gøre den slags 'godartet manipulation' viser Nudge med mange gode eksempler. En klar fuldtræffer fra adfærdsøkonomen Thaler og politologen Sunstein. Se også min egen artikel i Ingeniøren om forskningen bag og Ulrik Andersen artikler om evidensbaseret arkitektur.


Richard H. Thaler og Cass R. Sunstein
Nudge - Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness
295 sider, Yale University Press, 2008

Anmeldelser kan findes her

Bestil bogen på bibliotek.dk

0 comments: