Gisningernes bog

To 'fritænkere' har påtaget sig den frække opgave at fortælle om sjælens og kulturens naturhistorie ud fra et darwinistisk perspektiv. Det er der kommet en bog ud af, der vil for meget og kan for lidt

Af Robin Engelhardt

I evolutionsforskningen findes der en talemåde, når man i mangel af konkrete beviser for sin teori begynder at finde på gode historier. Den hedder Just So Stories, og stammer fra en børnebog af Rudyard Kipling med samme navn. Deri fortælles der blandt andet om, hvordan hvalen fik sin lille hals (ved at en sømand satte en rist i den), kamelen sine pukler (fordi den ikke gad at pukle) og næsehornet sin rynkede hud (fordi den fik kagekrummer under huden).

Mindst lige så indlysende læser vi i Dennis Nørmarks og Lars Andreassens nye bog Det virkelige menneske om de biologiske årsager til menneskets trang til religion (fordi den påstår at forklare noget), dets hang til sex (man kan jo få børn) og krig og sociale lege (fordi man kan drage personlig fordel af det), der peger hen imod kultur, sprog og alt det andet, der kendetegner en moderne civilisation.

Bogen vil intet mindre end at genfortælle sjælens og kulturens tilblivelseshistorie ud fra det rigtige perspektiv: dvs. darwinismens og den evolutionære psykologis erkendelse af, at det ikke kun er vores kæbeparti og oprejste gang, der er et resultat af den naturlige udvælgelse, men også vor ånd, vores mest intime følelser og vores mange mærkelige sociale strukturer.

Forskellen mellem Kipling og Nørmark/Andreassen er imidlertid, at historierne i Det virkelige menneske højst sandsynligt er sande. I hvert fald et stykke hen ad vejen. Det er jo rigtigt, at vores emotioner er et resultat af en lang evolutionær proces, præget af en vilje til at overleve, og at vi derfor har udviklet angst og aggressioner, charme og glæde, paringsstrategier og mandlig kreativitet. Og det er rigtigt, at det fører til en række politisk ukorrekte erkendelser om utroskab, religiøsitet, intelligens og fremmedhad. Og det er jo godt, at der findes videnskabsformidlere som tør sige den slags og tør bygge synteser mellem de mange videnskabelige discipliner.

Men selvom alt dette er rigtig fint og godt alt sammen, er der alligevel noget, som ikke klinger. Måske er det, fordi man må kunne forvente en vis forsigtighed over for konklusionerne, når de nu er så kontroversielle, som de er, og især når forfatterne ikke kan være eksperter på alle områder. I det mindste må man forvente en klar adskillelse mellem forskningens resultater, gisninger og personlige overbevisninger.

I stedet begynder Højmark og Andreassen at debattere moderne politik og finde en evolutionær begrundelse for alt det, de kan lide - og ikke kan lide. For eksempel argumenterer de for en naiv form for biopolitik: Der er dem, som er primært irrationelle - nazister, kommunister, fundamentalister og alle de andre totalitære utopister - dem, der kun tænker med deres gamle pattedyrhjerne. Og så er der dem, som tænker primært instrumentelt og logisk med frontallappen, dvs. alle os gode individualister og demokrater. Ak ja. På trods af diverse forbehold og mange fornuftige betragtninger i teksten, kan man som læser ikke helt sige sig fri for at blive en smule irritabel.

Der reproduceres også en række misforståelser, som f.eks. at naturvidenskaben ikke beskæftiger sig med metafysik, at sekularisme har noget at gøre med ateisme, og at den naturlige og seksuelle udvælgelse er de eneste mekanismer, hvormed en biologisk egenskab kan blive til. For blot at relativere den sidste, så findes der også fænomener som genetisk drift, horisontal genoverførsel, specialisering, kanalisering og co-evolution, der alle kan bidrag til det biologiske slutprodukt, og derfor ikke nødvendigvis passer ind i forfatternes teleologiske skema "livets eneste formål er overlevelse".

Således bliver bogen i de sidste kapitler videnskabsteoretisk naiv og politisk enfoldig. Videnskaben er til en vis grad, ligesom Kipling, altid nødt til at arbejde med myter og Just So-historier. Det sker dog ud fra et motiv om at granske og kritisere myterne for til sidst at ende op med noget mere håndgribeligt. Og selvom forfatterne husker at citere den naturalistiske fejlslutning og dermed bedyre, at de aldrig ville mene, at noget var godt, blot fordi det var naturligt, konkluderes det alligevel, at demokrati og jæger-samler-samfund er gode, mens kommunisme og socialistiske samfund er dumme.

Argumenterne er noget med, at de første er egalitære og passer bedre til vores biologi, mens de sidste ikke udvikler sig. Det er rigtig ærgerligt at se forfatterne hoppe i med begge ben og fortælle flere Just So Stories, som oven i købet er naturalistiske fejlslutninger.

Det er en underlig bog. På den ene side formuleres der den ene grov-darwinistiske ekstrapolation efter den anden, på den anden side er skribenterne fornuftige nok til at anerkende, at årsag-virkningssammenhænge helst skal gøres kontrollable for at være videnskabelige. Det er, som om der eksisterer et halv-gennemtrængeligt filter mellem forfatternes bedømmelse af fordums fejl (som de sagtens kan se) og egen skråsikker ufejlbarlighed. Evolutionspsykologen Robert Trivers ville sikkert kunne more sig med at begrunde denne skråsikkerhed evolutionært, for en af hans teorier (som ikke bliver nævnt i bogen) siger nemlig, at idet den bedste løgn er den, som man selv tror på, er mennesket det dyr i dyreverdenen, som kan snyde sig selv bedst.

Lad os formulere det på en lidt mere diplomatisk måde og sige, at bogens alt for skarpe vinkling af den evolutionære psykologis forskningsresultater er udartet til at være en reproduktion af forfatternes politiske ønsker frem for en konsekvens af den videnskabelige metodes evne til at opdage nyt.


Det virkelige menneske
Dennis Nørmark og Lars Andreassen
570 sider-299 kr.
ISBN 978-87-7055-111-3
People's Press


(Dagbladet Information, 27. oktober 2007)

5 comments:

Anonymous said...

Fejlfyldt anmeldelse af Det virkelige menneske

1) Det påstås i ovenstående anmeldelse, at vi kun beskæftiger os med naturlig og seksuel selektion, og f.eks. overser fænomenet co-evolution. Argumentationen i kapitel 6 om kulturens oprindelse bygger på co-evolution. Der er fem sidehenvisninger til ordet co-evolution i registret.
2) Anmelderen påstår, at vi overser fænomenet ”genetisk drift.” Ordet kan findes på side 251 i bogen. Hvad begrebet dækker over, genetiske mutationer, kan man f.eks. læse om på siderne 75 og 78.
3) Herudover nævner anmelderen, at vi burde have beskæftiget os med horisontal genoverførsel og kanalisering. På side 78 forklarer vi, at bogen handler om mennesker og ikke om komplicerede processer på molekylært niveau – hus forbi.
4) Yderligere nævnes specialisering som en evolutionsmekanisme, vi overser. Specialisering er en del af den naturlige selektionsmekanisme.
5) Vi klandres desuden for at blande begreberne sekularisme og ateisme. Ateisme beskæftiger vi os ikke med. Begrebet sekularisme dækker i vores bog over forsøget på at holde religion og politik adskilt.

Der er mere, men dette burde være tilstrækkelige indikationer på, at resten af anmeldelsen ikke har særlig meget med vores bog at gøre.

Bedste hilsner

Unknown said...

Jeg skrev nedenstående svar til kulturredaktøren, men han glemte at læse min mail (...) og derfor kom det ikke ind i avisen:
"Jeg tror at der er tale om en misforståelse. I min anmeldelse var mit anke ikke at disse ting ikke var nævnt i bogen, som det var at de ikke blev brugt til at relativere forfatternes vidtløftige konklusioner med. Men jeg er da glad for selv at få relativeret mit eget indtryk af at have laest en meget firkantet bog."

Jeg vil også gerne sige at jeg synes at det er rigtig ærgerligt at forfatterne er så overambitiøse og kommer til at bruge evo-psyk. som gidsel for alle mulige konklusioner. For det kunne faktisk være blevet en god bog, og der er tydeligvis blevet lagt masser af arbejde i den. Æv.

Anonymous said...

Kære Robin
Det kan være, men vi konkluderer ikke , og vi ekstrapolerer heller ikke. Vi springer: Vi fremlægger, formidler og syntetiserer en hel del viden fra forskellige forskningsdiscipliner. De politiske budskaber er ikke følgeslutninger (i teknisk forstand) på denne viden, der er ikke tale om et videnskabligt menneskesyn, men om et videnskabligt BASERET menneskesyn. Vi tager derfor ikke videnskaben til indtægt for bestemte politiske systemer. Vi baserer vores egne holdninger på videnskaben, men det er noget andet. Det er formuleret ganske klart og lige ud af posen på side 18-19, hvor vi skriver:

"Bogen indeholder ikke en samlet forklaring på, hvad et menneske er. Der skal meget mere til. Der er heller ikke tale om en videnskabelig afhandling,
men et stykke formidling af den nyeste forskning i menneskelivets
mange facetter skrevet ind evolutionshistorien. Det Virkelige menneske indeholder vores bud på et videnskabeligt baseret menneskesyn – der er altså ikke tale om et videnskabeligt menneskesyn, men et videnskabsbaseret. Bogen er vores bud på en ny rammefortælling for menneskelivet - en ny eksistentialisme."

bedste hils
Lars Andreassen

Unknown said...

Robins anmeldelse er sand, og det er derfor logisk umuligt at den, som Andreassen og Nørmark fejlagtigt skriver, er fejlfyldt.

(sarcasm alert)

CSC said...

Fejlfyldt kommentar.

Andreassen og Nørmark skriver ovenfor:

"Ateisme beskæftiger vi os ikke med."

På side 396 i 'Det Virkelige Menneske' afsluttes kapitlet om 'Den Religiøse Tænkning' med ordene:

"Spørgsmålet er, om det også gælder idag, eller om vi endeligt kan sige farvel til religionen og i stedet tage udgangspunkt i den menneskelige virkelighed."

Den som 'endeligt siger farvel til religionen' er beviseligt ateist. Der foreligger derfor endegyldig evidens for, at Andreassen og Nørmarks kommentar er fejlfyldt.