IndholdsfortegnelseIntroduktion

1 De første teorier om verden

    * Verden kan forstås
    * Sansernes og forstandens tvivlsomme brugbarhed
    * Atomer og det tomme rum
    * De platoniske sfærer
    * Aristoteles og de Athenske akademier
    * Passer og lineal
    * Heureka for tankeeksperimentets sejr
    * Jorden placeres i centrum
    * Den antikke lægekunst
    * Forglemmelsen af praksis


2 Katekismus og kulturudveksling

    * Håndværkerglæde og opdagertrang
    * Etableringen af universiteterne
    * Det arabiske talsystem
    * Overtro som katalysator for indsigt
    * Teknologiske fremskridt i skrift og bogtryk


3 Videnskabsmandens og humanistens fødsel

    * Det skabende menneske
    * Det dobbelte bogholderi og centralperspektivet
    * Den videnskabelige revolution - Opgøret med Aristoteles
    * Kortlægningen af den ydre og indre verden
    * Lad kendsgerningerne tale
    * Naturlove som norm
    * En mekanisk og deterministisk verdensorden
    * Om at erkende verden - den moderne filosofi
    * Formler for det uendelige og det tilfældige


4 Samfundsinstitutionen bygges op

    * Pædagogerne træder til
    * Mecanique Analytique
    * Hume og Kant
    * Revolution!
    * Romantisk videnskab
    * Geniet på arbejde
    * Arbejdsdeling og teknisk rationalitet
    * Kritik af aprioriet
    * Mekanisk manipulerbar materie
    * Victorianisme og positivisme i videnskab og teknologi


5 Etableringen af de videnskabelige discipliner

    * Den levende kraft ? energi og varme
    * Lad der blive lys
    * Alting i udvikling
    * Hvad er et tal?
    * Den sproglige vending i filosofien
    * Lægen og sæben
    * Introspektion


6 Drømmen om enhed

    * Året 1905
    * En omvending af alle begreber og forestillinger
    * Vores plads i kosmos
    * Atomets struktur
    * Usikkerhedsprincippet
    * Komplementaritet fra København
    * Disintegration eller enhed?
    * Eksotiske tilstande


7 I selverkendelsens lys

    * Formaliseringens grænser i matematik og logik
    * Gödels bevis
    * Turing og den universelle maskine
    * Informationsbegrebet
    * Beregningens grænser
    * Universet som laptop
    * Kaos og ikke-lineære erkendelser
    * Naturens fraktale geometri
    * Den statistiske vending
    * Fuzzy tænkning
    * Betingede sandheder


8 Big science, big societies

    * Arbejdsdeling og masseproduktion
    * Moderne tider
    * Videnskaben forsøges forstået
    * Videnskabsfilosofi som ny disciplin
    * Hvad står øverst ? fysik eller metafysik?
    * Falsifikation og paradigmer
    * Socialkonstruktivisme
    * Statistisk signifikans ? et lærestykke


9 Det evolutionære verdenssyn

    * Det eugeniske program
    * Den moderne syntese
    * Økologi og bioteknologi
    * Darwins mange små børn
    * Out of Africa
    * Livets oprindelse
    * Fra designargumenter til selvorganisering
    * Teorier om spil, spas og samarbejde
    * Evolutionær psykologi


10 Netværksvidenskab

    * Økosystemers kompleksitet
    * Selvorganiserende kritiske netværk
    * Verden kan fortælles
    * Netværk i kroppen
    * Netværk i hovedet
    * AI, AL og kunstige neurale netværk
    * Den digitale overtagelse
    * Små verdener
    * Rumskibet Jorden

0 comments: