Other publications

Robin Engelhardt, 'Intro: Erindringer fra Museumsøen', i Berlin, en del af serien Vide verden, Aarhus Universitetsforlag, 260 sider, 2012, ISBN 9788779346895. pdf

Engelhardt R., "Me, My Genes and Us - Personal Experiences with Gene Tests and some Sociological Observations", in Consumer Medicin, edited by Aaro Tupasela, Nordic Council of Ministers, ISBN 978-92-893-2038-2, Copenhagen 2010. abstract html pdf

Engelhardt R., "Me, My Genes and Us", keynote presented at the conference Genetic Self Testing, Nordic Committee on Bioethics, Århus, 14-15 January 2009. pdf

Engelhardt R., Mehlsen C., Stjernfelt F. (eds.), Tankestreger - tværvidenskabelige nybryd, festskrift til Hans Siggaard Jensen, 386 pages, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, ISBN: 9788776841836, 2007. buy borrow

Engelhardt R., "Heroic Politics and the Framing of Public Opinion", talk at the conference Dissensus – Research, Politics, Money and Journalism,  Copenhagen University, 1. June 2007. pdf

Engelhardt R., "On pedagogical possibilities for the future application of information technology in education", memorandum to the Danish Ministry of Education, Learning Lab Denmark, 16. April 2004. pdf

Engelhardt R., "Om de pædagogiske muligheder i den fremtidige anvendelse af it i uddannelserne", notat til Undervisningsministeriet, Learning Lab Denmark, 16. April 2004. pdf

Engelhardt R., Larsen S.A., "På sporet af mordet", Project Drabssag Melved, in Learning Lab Denmark Quarterly, 2003. pdf

Andresen M., Engelhardt R., "Klasseværelse, klasseværelse, luk dig op!", in Learning Lab Denmark Quarterly, 2002. pdf

Engelhardt R. Holbech J., Poulsen O., Rottwitt K., Fysik og Kemi - Naturvidenskab for alle, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2002. pdf

Richter L.M., Engelhardt R., Life of Science - White Book on Educational Initiatives in the Natural Sciences and Technology, Learning Lab Denmark, Danish University of Education. 2001. pdf

Engelhardt R., "Vive la difference", p 107-118, in Hvordan Mand, Holm A., Munk T.B., Thelle M. (eds.), 240 pages, Tiderne Skifter, ISBN: 8774459120, 2000. html abstract buy

0 comments: