Talks / Foredrag

Hvis du er interesseret i at arrangere et foredrag om et af de emner, som jeg normalt skriver og/eller holder oplæg om, så send en mail til mig på robinengelhardt snabel-a gmail.com.

Emner som jeg har holdt oplæg om tidligere:
- evolutionær psykologi
- nudging, framing og change management
- forbrugergenetik og gentests
- læring og læringsspil
- livets og sprogets oprindelse
- tværvidenskabelig og interdisciplinær forskning generelt
- Berlin og DDR

Tidligere foredrag/oplæg:

Berlin
Sammen med Peter Tudvad, Bogforum, 9. november 2012, Stand: Akademisk forlag, AAU.

Erindringer fra DDR
I forbindelse med folkeuniversitetets forelæsningsrække ’Berlin’
22. september 2012, kl. 10.15-16.30, AU, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 Kbh. NV, Bygning D, lokale oplyses i caféområdet.

Erindringer fra DDR
I forbindelse med folkeuniversitetets forelæsningsrække ’Berlin’
6. oktober 2012,  kl. 10.15-16.30, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet.

The art of nudging
- or how to change cognitive bias with choice-architecture and frames
FL Smidth
23. november 2011

Om overtalelsens kunst  
- og om hvorfor mennesker hopper på den hele tiden (videnskabeligt set)
Fl Smidth
3. november 2011

Jeg, mine gener og os
- om personlige gentests på nettet og deres betydning
Etisk Råd
2. november 2011

Introduktion til Nudge-paradigmet
Forskning og brug af Nudge-teknologier i Danmark,
Dansk Nudging Netværk, ISSP
27. januar 2011

Samspil mellem fagenes vidensformer og metoder i naturvidenskaben
FoU-konference videnskab og vidensformer
28. oktober 2010 

Me, My Genes and Us
- Personal experiences with commercial gene tests (and some sociological remarks)
Nordic Committee on Bioethics
14. January 2009

Jeg, mine gener og os
Dansk Selskab for Medicinsk Genetik
2. december 2009

Learning experiments with science games
- and how to move science learning out of its self-imposed ghetto
FUND, Trieste Expert Seminar
7. december 2004

Heroic Politics and the Framing of Public Opinion
Conference "Dissensus – Research, Politics, Money and Journalism"
1. June 2007, Copenhagen

Ude af kontrol
- menneskets pagt med teknologien og hvordan vi skal lære at overleve med teknologiske fremskridt, sociale dilemmaer, kloge maskiner og egne mangler.
Krogerup højskole
22. maj 2007

Hvad bliver der tilbage når alt er anderledes?
- at leve sammen med cyborgs, kloge maskiner og kadavre med bankende hjerte.
Etisk Råd
2. december 2004

Om tilblivelsen af ord og syntaks som minimering af fejl i kommunikationen
Indoeuropæisk forening
7. marts 2002
Niels Bohr på udsalg

Når regeringen taler om økonomisk frihed skal man passe på. Aktuelt kan man se det på Københavns Universitet, der lige som andre universiteter er gået fra at være en statsinstitution til at være en såkaldt "selvejende" institution. Selveje er newspeak og betyder hverken at eje bygningerne eller at bestemme hvordan man vil organisere sig. Det betyder eksterne bestyrelser, resultatkontrakter og et faldende huslejetilskud. Med forbilledlig spareiver har man i KU's centraladministration derfor besluttet at reducere KU's byggemasse med 100.000 m2. Ikke nogen nem opgave. I en cocktail af teknokratisk planløsning og manglende dømmekraft forslår et udvalg blandt andet at fraflytte Niels Bohr Instituttet. Og ved denne enestående handling at spare 2.000 m2.

Lad os stilfærdigt minde hinanden om at Niels Bohr Instituttet på Blegdamsvej i København er det mest profilerede fysikinstitut overhovedet. Ikke kun i Danmark, men i hele Norden, i Europa, og sandsynligvis i hele verden. Hvert år får NBI besøg af cirka tre gange så mange fysikere som instituttet selv har gående. Og selvom der ikke laves megen kvantemekanik længere, lever Bohrs ånd videre i bedste velgående i et institut som er et internationalt eftertragtet mødested for de bedste fysikere i verden. Hvordan kan det gå til, at en rektor og en dekan vil ødelægge et sådant unikt forskningsmiljø med et pennestrøg?

Man kunne fristes til tro at forslaget om fraflytning fra NBI var en and. Måske er det også en and. Måske ligger der bag rapperiet i KU's udvalgsnotater en bagtanke om at få flere penge fra staten, noget i retning af "der kan I bare se, kære regering, hvad I får os til at gøre! ... hulk!". Men hvis det er en sådan and, så er det også en uansvarlig and. En and der burde have et rap over svømmefødderne. Andedammen nord for Tyskland er nemlig et alt for skrøbeligt økosystem til at sælge ud af et af de allerstørste kulturelle bidrag, danske forskere har leveret til verdenshistorien.

At opgive lokalerne på Blegdamsvej svarer til at H.C.Andersen-fonden ville flytte H.C.Andersen Huset til Nyborg, fordi der haves nyere lokaler der. Andersen-fondens velkendte økonomiske problemer til trods, ville man ikke have tiltroet dem en sådan tåbelighed. Men med KU er det åbenbart anderledes. Med kunstlet åbenhed har administrationen givet public management konsulenter og geodæter frit spil uden at spørge forskere og studerende om deres behov. Hvorfor skulle man også det, når man tror at forskningsmiljøer kan klones i beton, og at kreativitet kan transporteres i en flyttekasse?

Hele misæren omkring Niels Bohr Instituttet skyldes dog ikke kun en administrations manglende kendskab til egne styrker og svagheder. Den skyldes i høj grad en lang forhistorie af lovændringer som har gjort de danske unvierstiteter "selvejende". Først var det Tvind-sagen som cementerede begrebet selveje således at tilskud til institutioner ikke kunne kanaliseres bort til fx forældreorganisationer. Da Lykketoft i 2001 ændrede statsinstitutionerne til pludselig at være lejere af statens ejendomme, sad KU tilbage med en eksorbitant husleje, som blev regnet ud på markedsvilkår. Det hjalp ikke meget at det tilhørende huslejetilskud skulle udregnes på basis af 'stå', dvs. antallet af studerende der består deres examiner. KU er en historisk institution med mange gamle bygninger i Københavns centrum, hvor gangarealerne ofte er større end kontorerne. Også DTU kom i vanskeligheder og man blev nød til at lave en undtagelse. Det eneste rigtige ville selvfølgelig være at stille universiteterne deres bygninger frit til rådighed, således at de kan opnå en reel økonomisk frihed. Men det ville betyde at staten mistede en vigtig kontrolmekanisme til at føre opsyn med en potentiel modmagt. Noget hverken Venstre eller Socialdemokraterne ønsker at gøre. Tværtimod. Som antropologen Jakob Williams Ørberg fra DPU har observeret, er der kommet en række nye kontrolmekanismer til.

En ledelsesstruktur, hvor bestyrelser har eksternt flertal, udvidet taxameter-management og krav om revision. Der er ikke kommet tilsvarende rettigheder. Universitetssektoren er således under strammere nationalstatskontrol. Det er et velkendt trick at holde folk bort fra at tænke frit, ved at beskæftige dem med at finde smør til brødet, udregne examiner per kvadratmeter, og føre regnskab med sig selv. I dag kaldes det "institutionel selveje". I gamle dage kaldtes det hoveri.

Selvejemodellen sikrer en stram statskontrol over universiteternes finanser såvel som over deres strategiske beslutninger. Og det ligger i naturlig forlængelse af regeringens dobbelttænkning. En strategi der på den ene side ønsker at minimere den offentlige sektor, og på den anden side misbruge den til at opnå politiske mål. I den forstand er universitetsreformerne et perfekt billede for Anders Fogh Rasmussens hamskifte fra minimalstatspræst til præsident af Orwells Oceanien. Og Niels Bohr? Han er på udsalg.

(published in Politiken, 19. November 2006, videnskab, page 3)

The Interactional Expert

If we humans evolved into a smart, sign-processing species, it might be because we are good at mingling with each other; we exchange thoughts and build on each others? ideas, copy actions and habits, and thus create high-level consciousness through mutually negotiated symbols. Somehow, language evolution and consciousness are intertwined with the process of social interaction as it was experienced at the interdisciplinary conference dealing with (and by) the 'Symbolic Species'. Or should we call it the 'Interactional Species'?

By Rut Jesus and Robin Engelhardt

Is it really possible to pass yourself off as an expert in a research field if you have never had any formal training and have never done a second of research? Meet Harry Collins, professor of sociology from the University of Cardiff. Collins wondered if one can acquire a full domain language of a specialized scientific community without having passed all the technical and mathematical entry examinations. To find out, he used himself in an experiment, posing as a gravitational waves physicist, a field he knew well from his sociological enquiries. From Collins' perspective, the experiment was a success: He managed to make actual physicists working within the field of gravitational wave physics believe that he was a full-fledged expert of their field.

This is a story that causes astonishment and creates enemies, as Harry Collins has learned, and the reaction was no different when he recently told it to a group of researchers at the conference "The Symbolic Species" arranged by Learning Lab Denmark at the Danish University of Education and the research priority area 'Body and mind' at the University of Copenhagen.

The theme of the conference was the evolution of the human brain and the development of the highly specialised human language with its use of symbols, and Harry Collins' experiment put a strong social constructivist spin on the theme: the use of the right language and symbols allows us to pose as experts in a field even if we do not have the knowledge to actually participate in the work.

I, physicist
In order to test expertise, Collins used the analysis of intelligence (and applied it to expertise) first proposed by Alan Turing in 1950 and now known as the Turing Test.

Here expertise (or intelligence) is defined as the ability to have a conversation and be accepted as an equal. In the classical Turing Test, the conversation is conducted via keyboards and the challenge for the community is to produce a computer that can give answers that are indistinguishable from those produced by a real human. Given that such interactions are by their very nature open-ended and context-dependent, Collins argues that only a fully socialized intelligence will be able to respond appropriately to any of the new and potentially unknown sentences directed to it.

In this way, Collins' experiment was a Turing test, performed in accordance with Turing's formula: An email with questions (only language-based - to test the acquisition of the domain language) about the subject was sent to a group of wave physicists and to Collins. The replies were sent to a panel of judges, who were also wave physicists. The result: The judges were unable to distinguish Collins from the true wave physicists on the basis of the answers given.

Collins calls this 'interactional expertise' as opposed to 'contributory expertise'. The contributory expert is truly part of a field and can contribute new knowledge. Collins, being 'only' an interactional expert, managed to make the judges believe that he was a full fledged contributory expert, because he was able to talk about the field in a way indistinguishable from how the 'real' experts talked.

A bona fide expert
This report caused a reaction of true astonishment and opposition among the audience at the conference in Copenhagen. Criticism ranged from disbelieving the results of the experiments to disbelieving the premises of the whole thing. "You ARE an expert", some would say. "You were lucky", others said. "Your Turing tests are inappropriate for checking tacit knowledge", others meant. People felt they had been duped, like by a magician on a stage. "I see it, but I don't believe it."

In this situation we have to remind ourselves that scientists createtheir identity through a long and thorough educational process of training and tests. It is therefore difficult to accept the claim that a lay person, a semi-educated wannabe, can pass a Turing test posing as a theoretical physicist. The Israeli mathematician Uri Leron, for instance, insisted that mathematics had to be different. "A non-mathematician can never answer correctly to the question: 'What is the inverse of the Lagrange theorem?'!"

The epistemic cut
Collins' approach touched on one of the major themes of the conference in a novel way, that of where the so-called 'epistemic cut' lies. The place of the epistemic cut has been a matter of philosophical discussion in many fields, from cognitive science to biology to the 'Symbolic Species' conference. This 'cut' concerns the dividing line between subject and object, between the observer and the observed, the knower and the known. In higher level organisms, it could define the separation between brain and mind, giving rise to discussions on the nature of consciousness. It could also be placed at the life/non-life fault, as the Danish biosemiotics researcher Jesper Hoffmeyer suggests by claiming that the dynamic aspects of living organisms possess semiotic characteristics.

Not so with Collins. To him we are a symbolic species in the Wittgensteinian sense. This means we are talking about an imitation game, not a school test in mathematical skills. If we were brought up around lions even without lion claws and lion teeth we could talk about every lion subject that could come up in the family. This means that we can acquire the tacit knowledge of the language belonging to a foreign area without acquiring the tacit knowledge of the practices belonging to that area.

Just talk the talk
Now, what does this imply for the nature of knowledge and the epistemic cut? First of all, it creates a shift in emphasis from embodiment to socialization.

In classical philosophy of knowledge, as formulated for instance by Hubert Dreyfus, the argument is that because lions (or computers) do not possess human bodies they cannot do what humans do. Collins' perspective suggests that the body is not the big issue. The issue is the a-social aspect of lions (or computers) that makes them incapable of becoming human.

This is why natural language is so important for our definition of intelligence and consciousness. People who cannot perform a particular task or skill ? and who cannot acquire the embodied expertise associated with it? can still talk about that skill as if they did posses the embodied skills. Taken to its logical minimum, only the ability to hear and speak is needed.

In terms of the epistemic cut, Collins' experiments might show that we seem to use the term consciousness as a seal of approval for having successfully passed a test of socialization. If you can talk like a duck and walk like a duck, we accept you as a duck. The matter of where in the evolutionary timeline we should look for the transition from no consciousness to consciousness to self-consciousness is therefore a matter of inter-species negotiations about kinship. The 'language' of such a negotiation can have many forms: chemical signals, visual clues or spoken words.

It is very refreshing that Collins does not try to discuss a way by which to expose these 'false experts'. For him they are obviously not false experts but just interactional experts, sometimes fulfilling an important role in a scientific domain.

Managers for example, don't need to know everything about the competencies and knowledge of a company. They solve other problems of interaction, and even sometimes of subject, although they may be quite ignorant about the underlying theories and methodologies.

What Collins did, rather, was to question the way education is testing people for their domain knowledge. What is most important: To be able to think and frame a problem like a physicist or to solve equation x according to y? Our science education is, as Collins said, excluding very talented out-of-the-box thinking people just because they can't do the math.

(published in DPU Quarterly, 31 October 2006)

Når videnskabsformidling går corporate

Forestil dig et computerspil, hvor du bliver hyret af Monsanto til at være en FHM ? en Farmers Hit Man. Den hemmelige mission går ud på at rejse til et udviklingsland og overbevise regeringen om at adoptere bestemte genetisk modificerede afgrøder, så de sætter sig i bundløs gæld. I ly af videnskabelige argumenter og statistikker viser du, hvordan pesticid-resistens og vitamintilskud kan gøre befolkningen tre gange sundere og desuden kan øge landmændenes omsætning 6-8 gange. Du laver en overbevisende Powerpoint-præsentation som viser en stigning i landets BNP på 18 procent årligt, og du hyrer et par godtroende ngo?er, som arbejder for dine budskaber på græsrodsniveau.

Det er videnskabsformidling, så det basker. Og det virker. Landet giver tilladelse til at sælge produktet, og det tager store lån hos IMF og Verdensbanken for at omlægge produktionen. Pengene går ikke til landmændene selv, men til konsulenter fra Monsanto. I løbet af få år, trin for trin, har landet bundet sig til en ?liberal? landbrugspolitik, der klyngebomber traditionelle dyrkningsmetoder og binder landmænd til at abonnere på RoundUp og Terminator-ris med indgraveret nanoskrift: »Copyright: EU and the US of A«.

Det er desværre ikke så meget science fiction, som man kunne håbe. Læser man jævnligt rapporterne fra for eksempel Oxfam og Christian Aid, og ser man på begrundelserne til, at Doha-runden i Verdenshandelsorganisationen, WTO, brød sammen i Genève i slutningen af juli, så tegner der sig tydeligt et billede. Et billede af grådighed.

Som forsmag på, hvad der venter, kan man tage et kig på Indien, hvor en blanding af moderne intensiv landbrug og dårlig økonomisk vejledning førte til masseselvmord blandt landmænd allerede i 1998. Igen i forrige måned blev der rapporteret om hundredvis af selvmord, hvilket førte til premierminister Singhs lovning på 840 mio. dollar til at frikøbe hjælpesløse skyldnere. Rettighedsgrupper estimerer, at mere end 10.000 landmænd har begået selvmord i landbrugsstater som Punjab, Andhra Pradesh og Maharashtra. Ifølge BBC var hængning og forgiftning med pesticider de to mest udbredte dødsårsager.

En anden fidus er terminator-teknologien, som stadig er højt på dagsordenen hos de store transnationale virksomheder. Husk, at det, der i gamle dage holdt landbefolkninger levende i dårlige tider, var deres private forrådskammer af frø. Selv i de værste år, hvor mange døde af sult, nægtede familierne at røre ved deres såsæd. Med terminator-teknologien ? også kaldet ?selvmordsgener? ? vil det være slut. Så kan man kun dyrke planter, der får ufrugtbare frø. Teknologien ville, hvis den blev indført, underminere hundreder af millioner af menneskers livsgrundlag. Og det med vilje, fordi FHM-strategien jo handlede om først at gøre landene afhængige af moderne intensivt landbrug med amerikanske og europæiske arter, hvorefter man kan starte den årlige eller halvårlige beskatning. Selv om det lykkedes at opretholde et internationalt moratorium på kommercialiseringen af Terminator-frø i marts i år, har Monsanto just købt firmaet Delta & Pine Land, der har en plan om bruge teknologien på bomuld.

Som FHM ved du, at sultne afrikanske børn er en god overskrift i de vestlige medier. Og selv om sult ikke skyldes mangel på mad, men snarere fattigdom, koordinerer du en mediestrategi, som forbinder brugen af GMO med vejen ud af sult. Med store vejplakater med ord som ?liv?, ?rigdom? og ?sundhed? sælger du amerikansk langkornet ris og forbyder bønderne at beholde eller sælge deres såsæd. Ved at kontrollere hele forløbet fra frø til salg og tvinge dem til at betale overpris for de tilknyttede kemiske produkter, kan du nemlig trække den størst mulige profit ud af deres investering. Som direktøren for det indiske Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy, Vandana Shiva, har udtrykt det engang: »GMO var aldrig tænkt som et middel til at udslette sult. Kampagnerne handlede om sult. Men GMO har været og vil altid være en teknologi, som genererer profit for en håndfuld firmaer, der siger, at de arbejder inden for livsvidenskaben. Men det er en hån mod livet. Jeg ville hellere kalde det en dødsvidenskab«.

Tilbage til spillet: Hvis et land ikke ønsker at plante GMO, så kan man gøre det illegalt, som det for eksempel blev gjort i Paraguay og i Brasilien. Eller man kan bestikke regeringen, sådan som det er blevet gjort i Indonesien. Dumping er en cheat-mode i spillet, som dine opdragsgivere har udstyret dig med. Dumping giver mulighed for at lave målrettede angreb på lokale handelssystemer, sådan som EU og USA gør det med mælke- og kødprodukter. Ingen har magt og penge til at angribe denne praksis via WTO. Og her er vi ved det næste cheat-mode, for det er næsten udelukkende de rige lande, som underminerer WTO-reglerne. For en Farmers Hit Man er WTO kun til for én ting: at give de rige legitimitet til at tryne de fattige.

Spillets mål? Dominans, selvfølgelig. Vi er vidner til en hidtil ukendt koncentration af ejerskab, der efterlader de fattige endnu mere udsatte. Der findes ingen kendte mekanismer til at stoppe de store internationale monopoler, hvoraf de ti største alene kontrollerer 85 procent af de globale agrokemiske marked. Og tragisk bliver det, når dette svindelnummer for alvor bryder sammen. For så vil det være for sent. Den opbyggede harme vil forhindre enhver udnyttelse af de få virkelig nyttige bioteknologiske opfindelser, der faktisk eksisterer. Den danske regering er en del af dette elendige spil. Vi er alle en del af det. Nu mangler vi kun at lave selve computerspillet. Der er masser af inspiration at hente i virkeligheden.

(publiceret i Politiken, 8. oktober 2006, videnskab, side 3)

IndholdsfortegnelseIntroduktion

1 De første teorier om verden

    * Verden kan forstås
    * Sansernes og forstandens tvivlsomme brugbarhed
    * Atomer og det tomme rum
    * De platoniske sfærer
    * Aristoteles og de Athenske akademier
    * Passer og lineal
    * Heureka for tankeeksperimentets sejr
    * Jorden placeres i centrum
    * Den antikke lægekunst
    * Forglemmelsen af praksis


2 Katekismus og kulturudveksling

    * Håndværkerglæde og opdagertrang
    * Etableringen af universiteterne
    * Det arabiske talsystem
    * Overtro som katalysator for indsigt
    * Teknologiske fremskridt i skrift og bogtryk


3 Videnskabsmandens og humanistens fødsel

    * Det skabende menneske
    * Det dobbelte bogholderi og centralperspektivet
    * Den videnskabelige revolution - Opgøret med Aristoteles
    * Kortlægningen af den ydre og indre verden
    * Lad kendsgerningerne tale
    * Naturlove som norm
    * En mekanisk og deterministisk verdensorden
    * Om at erkende verden - den moderne filosofi
    * Formler for det uendelige og det tilfældige


4 Samfundsinstitutionen bygges op

    * Pædagogerne træder til
    * Mecanique Analytique
    * Hume og Kant
    * Revolution!
    * Romantisk videnskab
    * Geniet på arbejde
    * Arbejdsdeling og teknisk rationalitet
    * Kritik af aprioriet
    * Mekanisk manipulerbar materie
    * Victorianisme og positivisme i videnskab og teknologi


5 Etableringen af de videnskabelige discipliner

    * Den levende kraft ? energi og varme
    * Lad der blive lys
    * Alting i udvikling
    * Hvad er et tal?
    * Den sproglige vending i filosofien
    * Lægen og sæben
    * Introspektion


6 Drømmen om enhed

    * Året 1905
    * En omvending af alle begreber og forestillinger
    * Vores plads i kosmos
    * Atomets struktur
    * Usikkerhedsprincippet
    * Komplementaritet fra København
    * Disintegration eller enhed?
    * Eksotiske tilstande


7 I selverkendelsens lys

    * Formaliseringens grænser i matematik og logik
    * Gödels bevis
    * Turing og den universelle maskine
    * Informationsbegrebet
    * Beregningens grænser
    * Universet som laptop
    * Kaos og ikke-lineære erkendelser
    * Naturens fraktale geometri
    * Den statistiske vending
    * Fuzzy tænkning
    * Betingede sandheder


8 Big science, big societies

    * Arbejdsdeling og masseproduktion
    * Moderne tider
    * Videnskaben forsøges forstået
    * Videnskabsfilosofi som ny disciplin
    * Hvad står øverst ? fysik eller metafysik?
    * Falsifikation og paradigmer
    * Socialkonstruktivisme
    * Statistisk signifikans ? et lærestykke


9 Det evolutionære verdenssyn

    * Det eugeniske program
    * Den moderne syntese
    * Økologi og bioteknologi
    * Darwins mange små børn
    * Out of Africa
    * Livets oprindelse
    * Fra designargumenter til selvorganisering
    * Teorier om spil, spas og samarbejde
    * Evolutionær psykologi


10 Netværksvidenskab

    * Økosystemers kompleksitet
    * Selvorganiserende kritiske netværk
    * Verden kan fortælles
    * Netværk i kroppen
    * Netværk i hovedet
    * AI, AL og kunstige neurale netværk
    * Den digitale overtagelse
    * Små verdener
    * Rumskibet Jorden

Other projects

Hazardcard

NEW! Hazardcards can now be bought with bitcoins. Click here

Hazardcards is a card game about technological accidents. On the website hazardcards.com you can play the game against a computer, view the cards, get background information, or buy a deck of cards. You can also use our quick-designer to create your own cards.

Hazardcards can be played like Top Trumps, Happy Families or whatever rules you make up for yourself. Apart from the printed information on each card, this website contains a lot of additional information, links, data, research, ressources, and texts about the characteristics of technologies and risk assessment theory.

Hazardcards were created by Robin Engelhardt at the Danish educational research institution Learning Lab Denmark at the Danish University of Education in cooperation with Peter Skovgaard/INCUBEus and was supported by the Danish Ministry of Education.

In 2008 the hazardcards project was bought by sententia and is now to be developed into a general open card wiki. You can have a preliminary look at further developments at www.opencards.net.

Reading that my jaws dropped wide open

Who was Leo Strauss? He was born in Germany in 1899 and died in the United States in 1973. As was the case for many German Jewish intellectuals of his generation, he was active in Jewish youth groups in the 1920s. The ones that he was involved with were mostly inspired by the German nationalist youth movement. In Strauss's case, he admired the sense of spiritual unity that was promulgated in these German youth groups and it was that sort of nationalist or spiritual element that was appealing to him. He wrote a book on Spinoza published in 1930 and left Germany in 1932 on a Rockefeller Foundation grant for research on Thomas Hobbes in Paris and London. He was thus in Paris when the Nazis took power. However, Strauss should not be confused with the anti-Nazi refugees who soon arrived in the French capital, because at this time he was a committed anti-liberal, in the German sense of anti-liberal, which is to say, among other things, an anti-parliamentarian. Also in 1932, he wrote an extended review of a book by the German legal and political theorist Carl Schmitt entitled The Concept of the Political, in which Schmitt articulated his notion that the core of the political problem is the distinction between friends and enemies. Schmitt later became a member of the Nazi party and a leading figure in the main legal organization of the Third Reich. In Strauss's review, he criticized Schmitt from the political right. He argued that "the critique introduced by Schmitt against liberalism can . . . be completed only if one succeeds in gaining a horizon beyond liberalism. In such a horizon Hobbes completed the foundation of liberalism. A radical critique of liberalism is thus possible only on the basis of an adequate understanding of Hobbes." His point was that Schmitt was, in his criticisms of liberalism, working within the bounds of liberal society because liberalism had become so dominant that it was difficult see beyond it anymore, and it was thus necessary to go back to Hobbes to see what was there before. What was there before was a very strong sense of the absolute dichotomies of good and evil. For Strauss, Hobbes represents the foundation of liberalism and modernism in the claim that these notions of good and evil are nominalist; they simply do not exist in anything other than our judgment about them. So Strauss was suggesting that you had to go back before liberalism to reconnect with the sort of absolutist distinctions upon which Schmitt was attempting to ground the political.

German scholar Karl Löwith. This letter is included in an edition of Strauss's works and letters that has not been translated. Strauss wrote to Löwith in May 1933, five months after Hitler's appointment as Chancellor and a month after implementation of the first anti-Jewish legislation, that "Just because Germany has turned to the right and has expelled us," meaning Jews, "it simply does not follow that the principles of the right are therefore to be rejected. To the contrary, only on the basis of principles of the right - fascist, authoritarian, imperial [emphasis in original] - is it possible in a dignified manner, without the ridiculous and pitiful appeal to 'the inalienable rights of man' to protest against the mean nonentity", the mean nonentity being the Nazi party. In other words, he is attacking the Nazis from the right in this letter. He wrote that he had been reading Caesar's Commentaries, and valued Virgil's judgment that, "under imperial rule the subjected are spared and the proud are subdued." And he concluded, "there is no reason to crawl to the cross, even to the cross of liberalism, as long as anywhere in the world the spark glimmers of Roman thinking. And moreover, better than any cross is the ghetto."

Two months later, in July 1933, he wrote to Schmitt - he did not realize that Schmitt had joined the Nazi party, or seemed not to fully understand what the regime was about in terms of its anti-Semitism - asking for help in getting entrée to Charles Maurras, the French right-wing Catholic leader of the Action Française. What all of this suggests is that in the 1930s Strauss was not an anti-liberal in the sense in which we commonly mean "anti-liberal" today, but an anti-democrat in a fundamental sense, a true reactionary. Strauss was somebody who wanted to go back to a previous, pre-liberal, pre-bourgeois era of blood and guts, of imperial domination, of authoritarian rule, of pure fascism. Like Schmitt, what Strauss hated about liberalism, among other things, was its inability to make absolute judgments, its inability to take action. And, like Schmitt, he sought a way out in a kind of pre-liberal decisiveness. I would suggest that this description of fascist, authoritarian, imperial principles accurately describes the current imperial project of the United States. Because of this, examining the foundational elements of Strauss's political theory helps us to see something important about our current situation, independently of any kind of Straussian direct influence, although there is certainly some of that.

From Leo Strauss and the Rhetoric of the War on Terror by Nicholas Xenos (http://www.logosjournal.com/issue_3.2/xenos.htm)

about me

Writing about science and society, educated as mathematical biologist and educational researcher, now mainly freelancer and always looking for new ideas.

Currently I work as a science writer and editor at the Danish newspaper Ingeniøren (ing.dk). In my spare time I try to do small publishing projects with some friends. If you are interested in contacting me or would like me to give a presentation on some of the things I write about, go here.

The most heavy book I have written is on the philosphical history of the natural sciences - ERGO - naturvidenskabens filosofiske historie. The smallest books I have written are on threat letters. Have a look here. And if you are interested in other man made disasters, have a look at the project hazardcards.com. Other interests include rediscovering Berlin, chess and a bit of the usual desktop activism. You can also have a more comprehensive look at my CV.

Contact: robin dot engelhardt at gmail dut com.
Snailmail: Linnésgade 16 D, 4, DK - 1361 Copenhagen K

about this site

Welcome to my repository where I keep my stuff for reference. It contains most but not all of my writings and publications for the last 15 years. All entries on this site are written by me.

I have been collecting my stuff on the web for many years, also before I changed to this blogger format. Therefore, instead of only using the archive menu on the right, you will also need to browse through the menu bar on the left in order to find links to larger texts such as books and academic publications.

If you are interested in contacting me or would like me to give a presentation on the things I usually write about, go here.

Books

Endnu et beskedent forslag
– til at forbedre de asylsøgende flygtninges ulykkelige situation og gøre deres tilstedeværelse i Danmark til en fordel for dem selv og for det danske samfund, af John St. Waft, forord af Dr. Engelhardt, 24 sider, Autre - forlaget for utilregnelig litteratur, 2012, ISBN 978-87-994150-3-8

Asylansøgere som kanonføde for danske soldater? En general som vil forvandle Sandholmlejren til et skydetelt? Det må være en joke – en rigtig dårlig joke. 

Fundet i rigspolitiets hemmelige arkiv for anonyme skrifter lægger denne tekst op til at løse danskernes asylproblemer én gang for alle. Ingen ved, om det er alvorligt ment. Læs, gys og døm selv. 

Læs anmeldelse her
Læs den online her
_________________________________________


Jeg tager bomben med når jeg går - Udvalgte trusselsbreve m.m. fra Rigspolitiets Arkiv, af Robin Engelhardt og Christian Lund, 128 sider, PeoplesPress, 2009, ISBN 9788770557603.

Breve fra Rigspolitiets Arkiv rummer et unikt udvalg af mere end hundrede af de mest læseværdige, underholdende, overrumplende og tankevækkende breve fra Rigspolitiets Arkiv. Læseren kommer i bogen tæt på skæve eksistenser og ekstraordinære sindstilstande, man ellers kun oplever i gangster- og westernfilm.

Brevene er i bogen gengivet efter originalen, så farver, bizarre følelsesfulde håndskrifter, truende tegninger, stavefejl m.m. står tydeligt frem for læseren, der således får en sjælden mulighed for at indleve sig i ægte dramaer fra hverdagens Danmark.

Samtlige breve er desuden forsynet med en lille forklarende tekst, som fortæller, under hvilke omstændigheder brevet er skrevet, om brevskriveren efterfølgende er fundet osv.

Læs mere her
Køb den her
_________________________________________


Jeg er bevæbnet og har tømmermænd - udvalgte trusselsbreve fra Rigspolitiets arkiv, af Robin Engelhardt og Christian Lund, 128 sider, PeoplesPress, 2008, ISBN 13: 9788770554909.

Bogen rummer et unikt udvalg af ca. hundrede af de mest læseværdige, underholdende og overrumplende breve fra Rigspolitiets arkiv, der her for første gang åbnes for offentligheden. Fælles for de udvalgte breve er, at de indeholder konkrete trusler i enhver afskygning.

Trusselsbrevene er i bogen gengivet efter originalen, så farver, bizarre følelsesfulde håndskrifter, truende tegninger, stavefejl m.m. står tydeligt frem for læseren, der dermed får en sjælden mulighed for at indleve sig i ægte dramaer fra hverdagens Danmark. Samtlige trusselsbrevene er desuden forsynet med en lille forklarende tekst, som fortæller under hvilke omstændigheder brevet er skrevet, om brevskriveren efterfølgende er fundet osv.

Bogen indeholder et udvalg af de mest læseværdige, underholdende og overrumplende trusselsbreve fra Rigspolitiets arkiv, gengivet fotografisk efter originalen.

Læs mere her
Køb den her
_________________________________________


ERGO - Naturvidenskabens Filosofiske Historie, af Robin Engelhardt og Hans Siggaard Jensen, 456 sider, Linhardt og Ringhof, 2007, ISBN 9788759528662. (online-version)

ERGO fortæller historien om naturvidenskabens udvikling fra skriftens fødsel og til nutidens hjerneforskning og globalisering. Bogen lever sig ind i hovedet på forskerne, genoplever deres argument og følger de videnskabelige erkendelsers idehistoriske betydninger.

Bogen går bag om de videnskabelige nybrud og undersøger forudsætningerne for deres opståen. Den viser, hvor meget der skal til, for at en ny verdensopfattelse kan udvikles og blive taget i brug. ERGO er på den måde også bevidsthedens og dømmekraftens historie.

ERGO er gennemillustreret med fotografier, malerier, statistikker, tegninger og diagrammer. Den viser, hvordan vi gennem tiderne har udvidet vores erkendelsesmæssige repertoire, fået nye ideer og er kommet nærmere en forståelse af os selv og vores omverden. Og der er intet, der tyder på, at vi er ved vejs ende. Tværtimod, vi er lige begyndt.


Læs mere her (med links til anmeldelser)
Køb den her 
Læs en online-version her
_________________________________________


Kloner og stjernekrig - Science fiction fra H.G. Wells til Svend Åge Madsen, af Robin Engelhardt, Ide Hejlskov og Kristian Mørk, Linhardt og Ringhof, 2000, ISBN 87-595-1506-6.

Science-fiction har længe været en underkendt genre, men den har altid haft et stort publikum. Denne bog gør op med de mange fordomme om genren og stiller skarpt på en litteratur med sprængkraft og visioner.

Bogen består af en række korte introduktioner til science-fiction genrens største navne fra H.G. Wells til Svend Åge Madsen. Den henvender sig både til dem, der kun har snuset lidt til science fiction, og til dem, der vil have perspektiv på deres læseoplevelser.

Først publiceret i år 2000 på forlagene Lindhardt & Ringhof og Informations Forlag, har vi nu gjort bogen frit tilgængelig på nettet.

Online udgave af bogen, kan også læses på issuu!
Anmeldelser: Interstellar sysctl, fanzine.dk, ommadawn.dk

Academic papers

Ejersbo L.R., Engelhardt R., Frølunde L., Hanghøj T., Magnussen R., Misfeldt M., "Balancing Product Design and Theoretical Insights", in The Handbook of Design Research in Mathematics, Science and Technology Education, Erlbaum, Mahwah, NJ. ISBN: 978-0-8058-6058-0, 2007. abstract pdf

Engelhardt R. (2005). "Dynamical aspects of the Origin and Evolution of Language". To appear in: Language and Prehistory of the Indo-European Peoples -- a crossdisciplinary perspective. Barjamovic, G., et.al. (eds.), Budapest 2005: Archaeolingua. pdf

Engelhardt R., Misfeldt M., "Praktikkens natur", in Praktikken i diplomingeniøruddannelsen, ipn skriftserie nr. 2, 2004. pdf

Engelhardt R.: "A School Day is a School Day", in Life of Science, Richter L., Engelhardt R. (ed.), Learning Lab Denmark, 2002. pdf pdf

Engelhardt R.: "Finnish Lessons", in Life of Science, Richter L., Engelhardt R. (ed.), Learning Lab Denmark, 2002. pdf pdf

Engelhardt R.: "A School for the Future", in Life of Science, Richter L., Engelhardt R. (ed.), Learning Lab Denmark, 2002. pdf

Engelhardt R. (2001). “High Cooperativity as Origin of Pattern Complexity.”, in Dynamical Modeling in Biotechnology, Bagnoli, F., Ruffo, S. (ed.), ISBN 981-02-3604-2, World Scientific. abstract

Hunding A., Engelhardt R. (2000): "Self-Organization and Evolution in a Simulated Cross Catalyzed Network", Origs. Life Evol. Biosphere 30 (5): pp 439-457, October 2000. abstract pdf pdf

Engelhardt R. (1998), Emergent Percolating Nets in Evolution - self-organizing networks of molecules and species and their relation to critical systems, Ph.D.-thesis, ISBN 87-7834-304-6, HCØ Tryk, Copenhagen. pdf

Newman M.E., Engelhardt R. (1998): Effects of neutral selection on the evolution of molecular species (pdf), Proceedings of the Royal Society London B, 265 (1402), pp. 1333-1338. abstract pdf

Métens S., Dewel G., Borckmans P., Engelhardt R. (1997): "Pattern Selection in Bistable Systems", Europhysics Letters, 37(2), pp. 109-114. abstract pdf

Hunding A., Engelhardt R. (1995): "Early Biological Morphogenesis and Nonlinear Dynamics", J. theor. Biol. 173, pp 401-413. abstract

Engelhardt R., "Tilfældighed eller nødvendighed? - Om Stanislav Lems His Master's Voice", in Kritik, Stjernfelt F., Hansen N.G. (eds.), nr. 109, årgang 27, ISBN: 018616301001, 1994. html

Dewel G., Engelhardt R., Métens S., Borckmans P. (1994): "Pattern Formation in Bistable Chemical Systems", Proceedings of the IMACS third International Conference, Copenhagen.

Other publications

Robin Engelhardt, 'Intro: Erindringer fra Museumsøen', i Berlin, en del af serien Vide verden, Aarhus Universitetsforlag, 260 sider, 2012, ISBN 9788779346895. pdf

Engelhardt R., "Me, My Genes and Us - Personal Experiences with Gene Tests and some Sociological Observations", in Consumer Medicin, edited by Aaro Tupasela, Nordic Council of Ministers, ISBN 978-92-893-2038-2, Copenhagen 2010. abstract html pdf

Engelhardt R., "Me, My Genes and Us", keynote presented at the conference Genetic Self Testing, Nordic Committee on Bioethics, Århus, 14-15 January 2009. pdf

Engelhardt R., Mehlsen C., Stjernfelt F. (eds.), Tankestreger - tværvidenskabelige nybryd, festskrift til Hans Siggaard Jensen, 386 pages, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, ISBN: 9788776841836, 2007. buy borrow

Engelhardt R., "Heroic Politics and the Framing of Public Opinion", talk at the conference Dissensus – Research, Politics, Money and Journalism,  Copenhagen University, 1. June 2007. pdf

Engelhardt R., "On pedagogical possibilities for the future application of information technology in education", memorandum to the Danish Ministry of Education, Learning Lab Denmark, 16. April 2004. pdf

Engelhardt R., "Om de pædagogiske muligheder i den fremtidige anvendelse af it i uddannelserne", notat til Undervisningsministeriet, Learning Lab Denmark, 16. April 2004. pdf

Engelhardt R., Larsen S.A., "På sporet af mordet", Project Drabssag Melved, in Learning Lab Denmark Quarterly, 2003. pdf

Andresen M., Engelhardt R., "Klasseværelse, klasseværelse, luk dig op!", in Learning Lab Denmark Quarterly, 2002. pdf

Engelhardt R. Holbech J., Poulsen O., Rottwitt K., Fysik og Kemi - Naturvidenskab for alle, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2002. pdf

Richter L.M., Engelhardt R., Life of Science - White Book on Educational Initiatives in the Natural Sciences and Technology, Learning Lab Denmark, Danish University of Education. 2001. pdf

Engelhardt R., "Vive la difference", p 107-118, in Hvordan Mand, Holm A., Munk T.B., Thelle M. (eds.), 240 pages, Tiderne Skifter, ISBN: 8774459120, 2000. html abstract buy