Lokalt demokrati: E-demokratiets første skridt

Af Robin Engelhardt

Både i England og Sverige har man så småt startet med IT-projekter, der har til formål at fremme demokratiet og engagere folk i de politiske beslutningsprocesser. De foreløbige erfaringer viser, at jo mere specifikke og lokale de enkelte projekter har været formuleret, jo bedre har de fungeret, og jo bedre er de blevet modtaget af borgerne.

I marts startede for eksempel den britiske regering med at gennemføre et nyt »e-demokrati program«. Det nyskabende i projektet var at etablere et internetbaseret diskussionsforum, som skulle forbinde socialt marginaliserede befolkningsgrupper mere direkte til de parlamentariske beslutningsprocesser.
»Det første store projekt handlede om voldsramte kvinder i hjemmet,« siger Beccy Earnshaw fra Hansard Society Edemocracy-program til Information. »Det har været en stor succes. Der kom i alt omkring 1000 tekster skrevet af cirka 200 kvinder fra hele landet. Parlamentet fik bagefter dokumenterne at se og kunne således danne sig et billede af problemets omfang. Der kom en god reaktion fra politikerne, og alle parter i sagen følte, at de fik noget ud af projektet. De voldsramte kvinder følte, at de blev lyttet til, og politikerne følte, at de havde fået et godt grundlag at gå videre med.«

Computere til låns
De fleste af kvinderne havde ikke selv en computer. Derfor brugte de computere, som var sat til rådighed af ministeriet, og de fik undervisning i, hvordan man sender e-mails.
»Vi hjalp dem, hvis der opstod tekniske problemer,« siger Earnshaw. »Alt var anonymiseret, så hverken vi, kvinderne eller politikerne kunne spore, hvem der havde skrevet hvilke tekster.«

»Arbejdet har kastet flere nyttige evalueringsrapporter fra sig,« siger David Coleman, der er leder af projektet.

»Den første rapport handlede om, hvad kvinderne sagde og blev brugt som opinionsmateriale af parlamentets udvalg for vold i hjemmet, som kunne bruge informationerne til at udforme en ny lovgivning på området. Den anden rapport, som endnu ikke er færdig, handler om, hvordan nye medier kan opmuntre borgerne til socialt medansvar og demokratisk deltagelse. Den tredje rapport vil beskæftige sig med at forstå, hvordan mennesker snakker og diskuterer indbyrdes i de nye medier.«

»Parlamentet er blevet opmuntret af de positive resultater, også fordi de kommer i tættere kontakt med de virkelige problemer, som gør sig gældende i befolkningen,« siger Coleman. Derfor er det planen at forsætte med IT-konsultationerne. Den 16. januar vil man starte projektet »Uspeak.« Denne online-konsultation vil omfatte mennesker, som er på lave indkomster, og den vil handle om velfærd og arbejde. Resultaterne vil bagefter blive videregivet til regeringens socialudvalg. Længere ude i fremtiden er det planlagt at få de gamle mennesker i tale.

Demokrativærksted
Også i Sverige har man samlet gode erfaringer. I den svenske by Kalix har man startet et såkaldt »demokrativærksted«, hvor man forsøger at øge medborgernes deltagelse i de kommunale beslutninger, blandt andet ved at give folk ret til komme med forslag og til at debattere online. Den politiske deltagelse blandt folk er øget betragteligt, efter det blev klart, at debatterne indgår i beslutningsgrundlaget for politikerne.

»Forudsætningen for succes er en troværdig anonymitet og sikkerhed, så man undgår fusk,« siger medlem af kommunalrådet Peter Eriksson. Hver borger i Kalix har fået udleveret et personligt kodeord, som de skal bruge, hver gang de deltager i debatten, enten via Internet telefon, fax eller almindelig post.

»Vi har fået Kalix-borgernes synspunkter meget tidligere end før,« siger Eriksson, »og det er meget vigtigt for os, fordi det giver et langt bedre grundlag at tage beslutninger på.«

0 comments: