Det første kort over universet

Et nyt tredimensionalt billede af rummet fortæller at universet er klumpet ­ på baggrund af deres målinger tror astronomerne, at universet vil fortsætte med at udvide sig


Af Robin Engelhardt

Når man ser på et atlas for første gang, kan man næsten ikke lade være med at finde ansigter og velkendte former i landenes og kontinenternes form: Jylland som en nisse med dryptud og spids hætte; Italien som en støvle med bold. Men når man ser på dette første tredimensionale billede af kosmos fra et nærmest guddommeligt perspektiv er det ikke ansigter og velkendte figurer man møder.

Hvad ligner det egentlig? En kohjerne, smittet af BSE? Tarmslyng? Sur fløde i kaffen? 'Det er en historisk kort,' siger Carlos Frenk fra Durham Universitet i England. 'En dag vil det hænge på væggen hos ethvert barn.' Astronomer fra Holland, USA og England har offentliggjort et kort over fordelingen af galakser over den nærmeste del af rummet. Ved hjælp af den Infrarøde Astronomiske Satellit (IRAS) og diverse jordbaserede observatorier brugte forskerne næsten ti år for at producere dette tredimensionale billede.
 
Som resultat har astronomerne fundet sig i stand til at svare på et af de store spørgsmål om universets beskaffenhed. Med komplicerede matematiske ligninger har forskerne beregnet, at der eksisterer tilpas meget gravitationskraft til at universet for evigt vil fortsætte med at udvide sig.

GALAKSERS FORDELING
Det tog lang tid at lave dette billede af universet. Det dækker over 15.500 galakser af en gennemsnitlig størrelse som vores egen mælkevej. Et areal så stort, at det ville tage over én milliard år for en lysstråle at nå fra den ene side til den anden ­ ufattelig lang tid, når man tænker over, hvor hurtigt lyset er i stand til at bevæge sig igennem rummet. Men samtidig repræsenterer udsnittet sandsynligvis kun en titusindedel af hele universets omfang.

Billedet er selvfølgelig en voldsom forenkling af den faktiske fordeling af galakser: man har sat en bestemt grænse for, hvornår tætheden af galakserne i et bestemt område overstiger en vis værdi. Hvis den gør det, farves billedet lyst, hvis ikke, forbliver det mørkt. Vores mælkevej ligger cirka midt i billedet, hvilket er forståeligt, fordi astronomerne med deres infrarøde satellitter og observatorier kan se mere eller mindre lige langt i alle retninger.
 
'Dette kort ville allerede være en utrolig præstation hvis det bare ville kortlægge universet,' siger Frenk til The Guardian, 'men det gør meget mere end det.' 'Det giver os mulighed for at lave en prognose over et af de mest fundamentale spørgsmål man har om universet. Hvis du kan forestille dig, hvordan 1500-tallets opdagelsesrejsende følte da de fandt Amerika, så er dette her noget lignende,' siger Frenk.

EVIG UDVIDELSE
Forskerne mener at billedet viser en tilpas repræsentativ del af hele universet, og mener derfor at kunne trække vigtig information ud af det. Billedet er stort nok til at kunne udelukke muligheden for, at universets struktur er anderledes udenfor det afdækkede tredimensionale kort, således at der f. eks. kunne være helt tomt i den ene retning, mens tætheden af galakser i den anden retning blev større og større.
 
Derfor er det muligt, at billedet kan give svar på nogle vigtige spørgsmål om universets fremtidige skæbne, og også om forskellige fysikforhold, såsom dynamikken i galaksernes klyngedannelse og forholdet mellem tætheds- og hastighedsfelter i de nærmeste kosmiske omgivelser.

Billedet kom i stand ved hjælp af en kombination af teleskoper i Chile, New South Wales, de Kanariske øer og satellitter. Ved at måle himlens infrarøde lys lykkedes det Will Saunders og hans forskerhold fra Edinburgh University at måle afstandene imellem galakserne tilpas nøjagtigt til at det blev muligt at bestemme mængden af den ekstra energi, som efter sigende skulle eksistere i universets vakuum, ind i de store mellemrum mellem galakseklyngerne. Den usynlige energi er det, astronomerne kalder den mørke materie (dark matter).

DET MØRKE STOF
Denne mørke eller usynlige materie er vigtig for at universet kan fortsætte med at udvide sig som den gør nu, og forskernes konklusion blev at det vitterlig er tilfældet. Carlos Frenk mener bestemt, at resultaterne er mere troværdige en Ptolemeus' kort over jorden for fem hundrede år siden.

'Dette kort over universet vil ikke blive forbedret i mindst én generation' siger Frenk, og alene af den grund at 'der ikke er planlagt noget andet infrafødt projekt i min livstid, har vi lavet det definitive arbejde.'

0 comments: