Kaos og andet godt

Ny bog om kaosforskning er en velassorteret kurv af alverdens kaotiske fænomener indenfor fysik, biologi og medicin

Den højt anvendelige, særdeles omfattende og engang meget populære videnskabsgren ved navn kaosforskning har nu fået en dansk bog på markedet: Kaos og ikke-elefanter hedder den, og er skrevet af lægen og fysikeren Morten Colding-Jørgensen, der er ansat ved Novo Nordisk.

Bogens ikke videre poetiske titel opvejes i høj grad af dens omfattende og velskrevne indhold. Elefanterne, dem der refereres til i titlen, skal egentlig oversættes med ordet ‘lineært’ eller ‘linearitet’, for det specielle kendetegn ved al udforskning af fænomener som kaos, turbulens, kompleksitet og fraktaler er deres ‘ikke-lineære’ egenskaber; det vil sige det komplicerede sammenspil mellem de mikroskopiske tilstande, som på et makroskopisk niveau er i stand til at frembringe en meget større rigdom af strukturer, end det er muligt med den rent lineære vekselvirkning.

Elefanter og alt andet
I århundreder har naturvidenskaben koncentreret sin beskrivelse omkring de lineære modeller af naturen, hvorved en meget entydig kausalbeskrivelse af, hvordan tingene bevæger sig i naturen, har domineret videnskabens forestilling om verdens struktur. Men ved hjælp af kaosforskningen og den ikke-lineære dynamik, stærkt hjulpet af computernes regnekraft, har det vist sig, at der ikke kun er blevet udeladt meget i naturbeskrivelsen, men næsten alt - altså bortset fra de lineære elefanter.

Ordet ikke-elefanter er derfor et forsøg på at gøre det tydeligt, hvor lidt elefanter betyder i det store kosmiske billede, og hvor meget kaosforskningen og ikke-linearitet egentlig er i stand til at beskrive. Forfatteren Colding-Jørgensen sætter da også en stor dyd i at komme rundt i alle krogene af kaosforskningen, og det på trods af bogens ‘populære’ tilsnit.

Fra en rimelig kvalitativ beskrivelse af fraktaler og mønsterdannelser går teksten videre til at definere kaos (dvs. det forskerne foretrækker at kalde deterministisk kaos, for at kunne skelne det fra ren og skær tilfældighed), Feigenbaumdiagrammer, sommefugleeffekten, katastrofeteori, selvorganisering, kritikalitet, populationsbiologi, evolutionsmodeller og så videre; altid med en rig mængde af biologiske og fysiske eksempler, som letter forståelsen betydeligt.

Også de medicinske aspekter af kaos er flot beskrevet. Hormonale balancer, nerveimpulser, stress, neurale net, alt sammen vigtige aspekter af den ikke-lineære virkelighed, bliver gennemgået på en meget pædagogisk vis. På den måde giver Colding-Jørgensens bog en meget grundig og udtømmende beskrivelse af, hvad kaos kan bruges til, og det er meget. Naturen består vitterlig af meget mere end elefanter.

Detaljen savnes
Fremstillingen er på trods af sin relativt beskrivende form, det vil sige uden væsentlig brug af matematiske ligninger, og med små reflekterende eller historiske sidebemærkninger, særdeles stram. Læseren vil blive konfronteret med en ny idé på bogstavelig talt hver eneste side. Fremstillingen vil altid være sober, og man kan mærke, at Colding-Jørgensen har forsøgt at lade mængden gå forud for den lette fortælling og det lækre design.

Og det er så her, især på det sidste punkt, de største mangler ligger. Godt nok er bogen fyldt med billeder, men det er primært grafer og figurer, og layoutet er kedeligt. Når der er billeder, så er de altid sort-hvide, selv ved de lækreste fraktalstrukturer og attraktorbassiner. Stikordsregistret er mangelfuldt og derfor mere eller mindre nyttesløst; litteraturlisten ligeså, og en omfattende gloseliste ville have gjort underværker.

Hvis man vil skrive en grundig og samtidig populær bog om noget ellers vanskeligt tilgængeligt stof, så burde sådanne småting være i orden. For så kunne man altid sjusse sig frem til de mest interessante steder, eller man kunne slå hurtigt op bagerst i bogen, for at finde det man leder efter, eller man kunne blot ‘gå på vandring’. Det er desværre ikke rigtig muligt, og det er ærgerligt.

Men hvad indholdet angår, er Colding-Jørgensens bog noget af det bedste og grundigste, der findes på den populærvidenskabelige hylde. Alle spirende studenter og nysgerrige mennesker, som er fascineret af kaos, selvorganisering og fraktaler, og som tør give sig i kast med emnet, vil lære en masse og blive for evigt berørt af de uudtømmelige skatte, kaosforskningens mange discipliner fortsætter med at bringe frem i lyset.

*Morten Colding-Jørgensen: Kaos og ikke-elefanter - et indblik i kaosforskningens hemmeligheder. 250 s. illustreret. 340 kr. Fremad

0 comments: