Mød din dobbeltgænger

Sensation. Med sin aktuelle opdagelse af antimaterie bekræfter naturvidenskaben måske, hvad science-fiction folket har forfægtet i årevis: At der skulle findes en skygge verden, hvor alt er modsat vores. Både Dalai Lama og Paven er allerede på banen med en naturlig interesse for modsætningen.

Af Robin Engelhardt

Fysikere og science-fiction forfattere har længe talt om den, men ingen har set den endnu: antimaterien. Men nu er den her.

"E.T., vi kommer!", udbasunerede der schweiziske boulevardblad Blick på forsiderne, og andre avisjournalister var allerede sikre: "antimaterien vil kunne bruges militært".

I den amerikanske science-fiction serie Star Trek bruger rumskibet Enterprise antimaterie til at komme i omdrejninger med: Warp Speed 5, cirka fem gange lysets hastighed, er den foretrukne hastighed. Blot en dråbe antimaterie, og rumskibet sejler ubesværet gennem galaktiske tåger uden risiko for fartbøder eller motorbanken.

Verden som vi kender den, består af materie, men videnskabsmænd har længe ledt efter en spøgelsesverden, hvor alt består af antimaterie. Nu har fysikere ved partikelacceleratorene i Schweiz for første gang produceret antimaterie: anti-brint, bestående af partikler, som er strukturelt identiske med normale subatomare partikler, men som har modsatte fundamentale egenskaber. Vejen står dermed åben til produktionen af anti-uran, anti-ilt og anti-guld; de er porten til skyggesiden af vort univers, steder hvor der muligvis eksisterer anti-galakser, anti-liv, anti-mennesker og anti-videnskab.

Den internationale presse har stået på hovedet for at fortælle om sensationen. "Når jeg taler om quarks eller gluoner, lægger journalisterne røret på, men de kan slet ikke få nok af antimaterien", siger talsmanden Neil Calder fra forskningslaboratorierne i Cern til ugebladet Der Spiegel.

Både Dalai Lama og pave Wojtyla er tidligere valfartet til partikelacceleratorerne i Schweiz, og har vist åndelig interesse i atomforskningen: Himmel og helvede, lidelse og nirvana, kristus og antikrist, materie og antimaterie - mon der er noget man kunne bruge?

Det første element i det periodiske system over grundstofferne er hydrogen - simpel brint, som udgør 90 procent af materien i vores univers. Derefter går det derud af med andre elementer, ædelgasser og metaller. Men de færreste vidste, at det periodiske system også kunne have en negativ side - ligesom talrækken, der ikke stopper ved nul - nej anti-atomer kan eksistere på samme måde som de negative tal. I de schweiziske medier spekuleres der på livet løs: måske findes der et eller andet sted en antiverden, som adskiller sig fra vores verden på samme måde som en højre handske adskiller sig fra en venstre?

Det var oprindeligt den britiske fysiker Paul Dirac, en stille enspændernatur, som i 1928 stædigt holdt fast i sine ligninger, og af den årsag så sig nødsaget til at postulere anti-elementarpartiklerne. Ellers ville kridtet på tavlen ikke give nogen mening, og man var blevet nødt til at omskrive mange af fysikkens fundamenter. I 1932 blev den "positive elektron" så opdaget af Carl David Anderson, og i 1955 fandt man "antiprotonen".

Disse djævelske dobbeltgængere havde præcis den modsatte ladning i forhold til deres kendte modpart: anti-elektronen (positronen) er positivt ladet, hvorimod elektronen er negativt ladet; anti-protonen er negativt ladet, hvorimod protonen altid har været positiv.

Når disse anti-elementer forbindes, dannes neutrale anti-atomer, som i deres ydre egenskaber teoretisk set er identiske med almindelige atomer: anti-vand flyder som vand, anti-guld skinner som guld.

Det var den 4. januar i år, at fysikeren Walter Oelert, 53, kunne fremlægge, at en positron havde bundet sig til en anti-proton og dannet et anti-hydrogen atom. Selv holder han dog ikke meget af spekulationer, om der findes antiverdener: "Hvis jeg ser en science-fiction film i de sene nattetimer, interesserer spørgsmålet mig da, men ikke som videnskabsmand." Og han fortsætter: "...det meste af hvad vi gør, er meget svært at forklare for offentligheden. Hvis jeg taler om K-mesoners fluktuationer, ville det ikke interessere nogen. Ordet antimaterie derimod kender ethvert barn, som har set Star Trek i fjernsynet."

 Men blot fordi vores tekniske formåen endnu ikke har nået disse højder, behøver det ikke at udelukke, spekulerer amerikanske astrofysikere, at fremmede rumvæsner benytter sig af den slags "antimaterie-annihilationsmotorer", som Captain Kirk gør med sin såkaldte Warp-motor. Derfor arbejder flere amerikanske forskere - tro det eller ej - intenst på at afsøge universets hvælv for striber af gammastråler, som disse fartøjer med Warp-fremdrift burde efterlade - lidt ligesom kondensstriberne efter flyvemaskiner. Det kan hermed afsløres: man er (endnu) ikke stødt på entydige resultater.

Rent teoretisk er sådanne eventyrlige spekulationer måske ikke så afsporet endda. Hvis en større mængde materie og antimaterie kommer i berøring med hinanden, udslettes begge i et apokalyptisk energilyn, der er så kraftigt, at det både vil få atombomben og Holger Bech Nielsen's vakuumbombe til at blegne. Blot 0,147 gram antimaterie ville være nok til at blive katapulteret til Mars med en raket.

Allerede i begyndelsen af firserne drømte præsident Ronald Reagan og hans militære legekammerater om at nedskyde fjendens raketter med antipartikler: "Antimateriestråler kunne sørge for en effektiv og yderst dødbringende tilintetgørelsesmekanisme", stod der lovende i den første Starwars-redegørelse, den såkaldte Fletcher-rapport.

At det hele slet ikke er så nemt, som man kunne håbe, viser nøgtern beregning: produktionen af blot en lille smule antimaterie, kræver et enormt opbud af energi som slet ikke står mål med gevinsten. Hvis man forestillede sig, at hele verdensproduktionen af elektricitet omdannedes til antiprotoner, kunne den energi, der vindes tilbage, kun kunne oplyse en hundrede-watt pære i 5,8 minutter! Regningen går simpelthen ikke op, og hvem skulle så betale den?

Antimaterien er også svær at opdrive. Astronomer har i årtier gennemsøgt verdensrummet, men forgæves. Hvor er den blevet af? For selvom der i dagsynes at være en uforholdsmæssig stor ubalance mellem materie og antimaterie, mener fysikere, at det ikke altid har været sådan.

Det hele startede som bekendt med et stort knald - Big Bang - en uendelig tæt og uendelig lille energiklump, som eksploderede for ca. 15 milliarder år siden, og dermed antændte en ilddans af umådelige dimensioner. Det resulterede efterhånden i dannelsen af galakser, stjerner og planeter som vi kender dem i dag. Dengang, sådan cirka en milliontedel af en milliontedel af et sekund efter 'The Big Bang', fandtes der lige så meget antimaterie som materie - det postulerer i hvert fald nogle fundamentale symmetrilove. Men fordi antimaterien ikke kan ses nogen steder i dag, tror mange astrofysikere at der måske ikke var rørt ordentligt rundt i ursuppen - med det resultat at noget af materien har kunnet undslippe og danne vores univers.

Et af de største kosmologiske gåder er knyttet til spørgsmålet om den manglende antimaterie. En af hypoteserne foreslår, at der findes parallel-universer, som indeholder ligeså meget antimaterie som vores univers indeholder materie. Vi skulle altså leve i et såkaldt polyversum - et univers bestående af flere universer, så at sige - hvor de andre universer muligvis eksisterer med helt andre naturlove, sådan at et anti-æble på en anti-jord ville falde opad, eller kun halvt så hurtigt - hvem ved? Det er som når man puster sæbebobler ud af et rør: så svæver de ved siden af hinanden, verden og antiverden, og når de kommer i berøring med hinanden, siger det pling , og væk er de begge.

Om det i Schweiz fremstillede anti-brint er et bevis for, at der i begyndelsen af universet faktisk var så meget anti-materie som Big Bang teorien siger, er dog stadig uafklaret. "Blot fordi en ting ikke eksplicit er forbudt af naturlovene, behøver antagelsen om at den ting dermed har eksisteret i universet på et eller andet tidspunkt, ikke at være korrekt", siger forfatteren Stanislav Lem i en kommentar til opdagelsen.

Verden og anti-verden, Gud og Djævel, kaos og kosmos - man spørger sig selv, om der findes ting i denne verden, som ikke samtidigt indbefatter deres modpart, eller om det bare er vores logik, vores tænkemåde, som spiller os et puds, sådan at vi frembringer dem selv.

Det første anti-atom er blevet påvist. Det eksisterede ikke længe, men længe nok til at kunne blive målt. Fremstillingen af anti-brint må ses som et skulderklap til fysikkens verdensbillede, idet en teoretisk forudsagt størrelse nu er blevet bekræftet af eksperimenter.

For vores verden og hverdag er der ikke meget nyt under solen, men for naturvidenskabens selvforståelse har det været en stor triumf.

0 comments: